« Tagasi

Miks sorteerida ja taaskasutada jäätmeid?

Eestis taaskasutati eelmisel aastal kõikidest toodetud olmejäätmetest 28 protsenti. Eesti on võtnud eesmärgiks, et alates 2020. aastast tuleb ringlusse võtta vähemalt 50 protsenti kodumajapidamistest pärinevatest paberi-, metalli-, plasti- ja klaasijäätmetest, muudest liigiti kogutud kodumajapidamisest ja muudest allikatest pärinevatest jäätmetest. Jäätmete liigiti kogumine on Eestis kohustuslik ja enamikke tekkivatest jäätmetest saab kodus sorteerida.

Mida arenenum on ühiskond, seda rohkem toodetakse prügi. Seetõttu kasvab jäätmete hulk aastatega ja erandiks pole ka Hiiumaa. Et seda protsessi pidurdada ja saavutada riiklikke eesmärke, on jäätmete korralik sorteerimine, ringlusesse laskmine ning võimalik taaskasutamine hädavajalikud.

Miks koguda prügi liigiti?
♻️ see on keskkonnasõbralik tegu, mille tulemusena saab materjale taaskasutada ning kokkuvõttes hoitakse kokku loodusressursse;
♻️ inimeste keskkonnateadlik käitumine parandab otseselt meie kõigi elukeskkonda – toimiv jäätmekäitlussüsteem hoiab metsaalused prügist puhtad ning tagab, et meie tervist ei kahjustaks näiteks keskkonda sattunud ohtlikud jäätmed;
♻️ sortimine vähendab segaolmejäätmete kogust märgatavalt, vähenevad ka segajäätmete käitlemise kulud. Seega annab jäätmete sortimine leibkonnale kokkuhoiu.

Ringlussevõtuga kaasnevad hüved:
♻️ väiksem kogus väärtuslikku materjali suunatakse põletusse ning prügilasse;
♻️ väheneb saaste kogus, sest loodusliku toormaterjali ei ole tarvis nii palju looduskeskkonnast ammutada;
♻️ säästetakse energiat, vett ja muid ressursse, mis kuluks uute toodete tegemiseks looduslikust toormaterjalist;
♻️ kasvuhoonegaaside kogused vähenevad, mis aitab kaasa kliima-muutustega võitlemisel;
♻️ säästetakse keskkonda tulevastele põlvkondadele.

Uuest aastast hakkab Hiiumaal toimima uus kinnistupõhine jäätmete ära andmine – lisaks olmejäätmetele on võimalik kodust, kortermaja juurest või asutustest ära anda ka puhast pakendit, biojäätmeid ja ettetellimisel suurjäätmeid.

ℹ️ Vald jagab uue jõustuva jäätmesüsteemi kohta lisainfot jooksvalt, kui infot lisandub. Sügisel toimuvad kõigis piirkondades avalikud koosolekud, kus saab oma küsimustele vastused. Selleks, et kõik küsimused saaksid vastuse ja lahti seletatud, kutsume vallakodanikke üles esitama jäätmemajanduse kohta küsimusi äpis või kirjutades aadressil info@hiiumaa.ee. Samuti võib pöörduda oma küsimustega valla keskkonnaspetsialisti Raina Smilli poole telefonil 463 6075.

Hoiame üheskoos Hiiumaa puhtana!

Loe lisa:
https://www.err.ee/…/maaulikooli-doktor-eesti-peab-oppima-j…
https://www.envir.ee/et/jaatmete-sortimine
Uuest jäätmesüsteemist valla kodulehel http://bit.do/eZ5aK

prügi sorteerimine, keskkonnaministeerium