« Tagasi

Rahuoja ametis sotsiaalkeskuse juhina

Hiiu valla sotsiaalkeskust juhib eilsest Riho Rahuoja, kelle esmane eesmärk on keskuse töö juhtimist hästi jätkata.

Rahuoja ütles, et tema ülesandeks saab ka Kärdlasse Pargi tänavale plaanitava sotsiaalkeskuse projekti juhtimine. „Laiem ootus on panna kogu saare sotsiaalvaldkond ühte sammu käima, et teenuseid ühtlustada," ütles Rahuoja. Ta selgitas, et sisuliselt tähendab see tihedamat  koostööd osavalla sotsiaaltöötajatega ja teiste keskustega.

Rahuoja nentis, et sotsiaalvaldkond on viimase 10-15 aasta trende jägides kiirelt kasvav. „Kui eakate arv kasvab, kasvab ka nõudlus sotsiaalteenuste järgi. See omakorda tähendab, et peame väga hästi kogu teenuste struktuuri läbi mõtlema: teenused peavad olema hästi sihitud ja personaalsemad," ütles sotsiaalkeskuse uus juht. Võimalikuks tegevuskäiguks pakkus ta head ülesaarelist koostööd, mis hõlmaks ühist sihtide seadmist ja pädevuste kasvatamist.

Riho Rahuoja on sündinud 1957. aastal Lääne-Virumaal. 1972. aastal asus ta õppima Tallinna ehitus- ja mehaanikatehnikumi. 1981. aastal lõpetas Tallinna pedagoogikaülikooli pedagoogika eriala ja 1995. sotsiaaltöö eriala. Rahuoja töötas Hiiu maavalitsuses esmalt sotsiaalnõunikuna, hiljem sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhatajana ning asemaavanemana ja samuti kooliõpetajana Käinas. 1999.–2012. aastal juhtis ta sotsiaalministeeriumi asekantslerina sotsiaalvaldkonna tööd. 2012.–2017. aastal oli ametis Hiiu maavanemana. Rahuoja on Hiiumaa vallavolikogu liige.

 

Hiiu valla sotsiaalkeskus

Hiiu valla sotsiaalkeskuse tegevuskohad asuvad Kärdlas, Kõrgessaares ja Kõpus.

Tegevustuba koondab erihoolekandeteenused psüühiliste erivajadustega inimestele Kärdlas Kõrgessaare mnt 2 ja Kõrgessaares Kõpu tee 8. Kogu Hiiumaa sihtgrupile pakutakse igapäevaelu toetamise teenust, töötamise toetamise teenust ja toetatud elamise teenust. Tegevustoas Kõrgessaare mnt 2 asub ka puuetega inimeste päevakeskus, kus on võimalus kasutada arvutit, lugeda ajakirju, kohtuda sõpradega, osaleda korraldatud üritustel, töötubades, tegeleda käsitöö ja käelise tegevusega. Kõrgessaare päevakeskuses pakutakse samuti erihoolekande teenuseid.

Lastekeskus Kärdlas Vabaduse 47 pakub päevahoiuteenust nii eelkooliealistele kui toimetuleku- ja hooldusklassi õpilastele üle Hiiumaa.

Kõpus asuva eakate pansionaadi eesmärk on pakkuda väärikat ja turvalist elukeskkonda eakale inimesele, kes ei tule enam üksinda oma kodus toime majapidamistöödega nagu puude toomine, kütmine, niitmine ja kes vajab vähest kõrvalist abi igapäevatoimetustes. 

Koduteenus tähendab abivajaja abistamist tema kodus igapäevategevustes ja asjaajamisel, et inimene tuleks iseseisvalt toime harjumuspärases keskkonnas.

 

Liina Siniveer