« Tagasi

Sügisel viib vald läbi eakate heaoluküsitluse

Hiiumaa vallavalitsuse sotsiaalosakond alustab septembris eakate küsitlemist, et saada ülevaade eakate vallaelanike elutingimustest ja toimetulekust. Uuringu tulemused näitavad, millised valla sotsiaalteenused vajavad parendamist ja milliseid uusi teenuseid oleks vaja.

Valla sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe tõdeb, et eakate hoolekandes peavad erinevad teenused olema pidevas arengus ja personaalsetest üksikjuhtumitest lähtuvad.   

Uuringus küsitletakse juhuvalmi alusel 750 vallaelanikku vanuses 65 ja rohkem. Valla sotsiaalosakonna ametnikud ja vabatahtlikud viivad küsitlusi läbi elanike nõusolekul eelnevalt telefoni teel kokku lepitud ajal. Samuti on võimalik veebis ise ankeet täita. Küsitlus on anonüümne! Küsitluse läbiviijad täidavad vastuste alusel küsimustiku, millele vastaja nime ei märgita. Ankeedid jäävad ainult sotsiaalosakonna kasutusse ja neid ei seostata hiljem konkreetse vastajaga. 

Pärast uuringu läbiviimist tulemused süstematiseeritakse ja neist koostatakse kokkuvõte. Tulemuste analüüsi järel antakse elanikele tagasiside päevakeskustes toimuvatel infopäevadel ja Hiiumaa Teatajas. Infopäevade toimumisajad avaldatakse samuti Hiiumaa Teatajas.  

Hiiumaa valla elanikest 22 protsenti moodustavad eakad vanuses 65 ja rohkem, Eestis on see number 20. "Lähtuvalt sellest, et meil on vananev rahvastik, on oluline leida efektiivseid meetodeid eakate hoolduse korralduses ja abistada neid vananeda väärikalt," põhjendab Kairi Lõppe küsitluse olulisust. Seega palume kõigil, kes juhuvalimisse satuvad, küsitluses osaleda. Teie tagasiside on oluline!