« Tagasi

Tule tööle Hiiu Valla Lasteaeda ja saa Hiiumaa vallalt stipendiumi!

Lasteaia tegevuse eesmärgiks on toetada lapse perekonda, aidates kaasa sotsiaalselt, vaimselt ja füüsiliselt küpsete, kaasinimesi arvestavate ja keskkonda väärtustavate laste kujunemisele, arvestades nende ealisi ja soolisi iseärasusi ning individuaalseid omadusi.

Tööd saab eripedagoog (1,0) ja logopeed (1,0)

Nõudmised kandidaatidele:
🔹 erialane magistrikraad, sellele vastav kvalifikatsioon või vastavalt eripedagoogi kutse või logopeedi kutse;
🔹 väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, otsustus-, analüüsi- ja koostöövõime.

Motiveeritud sooviavaldus, elulookirjeldus (CV) ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 12. augustiks Hiiu Valla Lasteaia aadressile Kalda 11, Kärdla 92413, Hiiumaa vald või e-posti aadressile tiina.hinno@hiiuvald.ee.

Tööd saab kokk (1,0)
Tööle asumise aeg on 26. august.

Motiveeritud sooviavaldus ja elulookirjeldus (CV) palume saata hiljemalt 12. augustiks Hiiu Valla Lasteaia aadressile Kalda 11, Kärdla 92413, Hiiumaa vald või e-posti aadressile tiina.hinno@hiiuvald.ee.

ℹ️ Täpsem info Hiiu Valla Lasteaia vabade töökohtade kohta telefonil 502 3058.

💶 Hiiumaa vald maksab kahe esimese tööaasta jooksul stipendiumi 200 eurot kuus kuni 35-aastasele kõrgharitud noorele spetsialistile. Vaata lähemalt: http://bit.do/eWeyp