« Tagasi

Vald ei kaeba edasi ringkonnakohtu otsust

 

Ringkonnakohus otsustas 22. detsembril jätta rahuldamata valla appellatsioonkaebuse halduskohtu otsuse "M. Vallikivi kaebuse Hiiu vallavanema 15.06.2016 käskkirja nr 19-1.4/4 õigusvastaseks tunnistamiseks, teenistusest vabastamise aluse muutmiseks ning hüvitise väljamõistmiseks" osas. Hiiumaa vald otsust edasi ei kaeba.

Juunis 2016 vabastas Hiiu vallavanem Reili Rand ametist õigusnõuniku Marin Vallikivi. Põhjuseks toodi usalduse kaotus, mis kujunes välja rohkem kui pooleaastase perioodi jooksul.  Marin Vallikivi esitas 15. juulil 2016 kaebuse Tallinna Halduskohtusse tema vallandamise otsuse õigusvastaseks tunnistamiseks. Lisaks soovis ta teenistusest vabastamise alust muuta, st et vallandamise asemel oleks omal soovil tööpostilt lahkumine. Samuti taotles ta hüvitist nii saamata jäänud lisatasu kui ka lõpparve tähtajajärgse laekumise eest. 8. veebruaril 2017 rahuldas Tallinna halduskohus Marin Vallikivi kaebuse Hiiu valla vastu. 10. märtsil 2017 esitas Hiiu vald Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus jättis 22. detsembril rahuldamata.

Kohtuotsusest lähtuvalt tuleb kaebajale hüvitada koos menetluskuludega 12611,54 eurot.