« Tagasi

Vallale saab juulist saata vaid e-arveid

Alates 1. juulist saab avaliku sektori üksustele saata üksnes e-arveid seoses Riigikogus vastu võetud raamatupidamise seaduse muudatusega. E-arve on masinloetav arve, mis sisestatakse süsteemi üks kord ja milles olevad andmed on arvutite vahel masinloetavad.

Seega saab ka Hiiumaa vallavalitsusele, allasutustele ja sihtasutustele alates 1. juulist saata ainult masinloetavaid e-arveid raamatupidamistarkvara E-arveldaja www.rik.ee/et/e-arveldaja kaudu. Hiiumaa vallale ja teistele avaliku sektori üksustele saab e-arveid E-arveldaja kaudu saata tasuta, piiramatus koguses ja tähtajatult.

Avaliku sektori üksused on riik ja riigiasutused, kohaliku omavalitsuse üksused ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutused, muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning kõigi nimetatute otsese või kaudse valitseva mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.

E-arveldajat puudutavate küsimuste korral abistab Registrite ja Infosüsteemide Keskus. E-arvetele ülemineku ja kasutamise osas annab selgitusi Rahandusministeerium.