« Tagasi

Vallavolikogu istung toimub täna kell 15 Kärdlas vallamajas.

Päevakorras:
1. Valitsuse info
2. Õpilaste transpordi korraldamine ja sõidukulu hüvitamise kord Hiiumaa vallas
3. Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kord
4. Erahuvikoolis ja -spordiklubis laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord
5. Hiiumaa valla haridusregistri põhimäärus
6. Ühiste kavatsuste kokkulepe Hiiumaa Haiglaga
7. Rahu tn 2 ja sellega kirdest külgneva maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
8. Põllu tänava äärse jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
9. Õppehoone kinnisasja ostueesõigusest loobumine
10. Sõeru ja Liiva detailplaneeringu kehtestamine
11. Tooma detailplaneeringu kehtestamine
12. Hiiumaa valla 2019. aasta lisaeelarve
13. Muud küsimused

Eelnõude ja materjalidega saab tutvuda Hiiumaa valla dokumendiregistris.

Hiiumaa vallavolikogu istungid on avalikud. Kõik vallakodanikud on oodatud osalema nii kohapeal vallamajas Kärdlas kui Hiiumaa valla Youtube'i kanali vahendusel.