« Tagasi

Emmaste ootab ideid kaasavasse eelarvesse

Emmaste osavalla 2018. aasta kaasava eelarvega antakse võimalus 20 000 euro osas kaasa rääkida: esita idee osavalla elu edendamiseks ja/või osale hääletamisel parima investeeringuobjekti väljaselgitamiseks.

Kaasava eelarve objekt

1. Kaasava eelarve objekt on Emmaste osavallaga seotud investeeringuobjekt.
2. Kaasava eelarve menetluse käigus esitatava idee tulemusena realiseeritav investeeringuobjekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
3. Kaasava eelarve menetluse käigus esitatav idee peab olema realiseeritav 2018. aastal.

Idee esitamine

Kaasava eelarve menetluse käigus võib idee esitada igaüks.

Idee esitatakse Emmaste Osavalla Valitsusele kuni 4. maini 2018 postiga aadressil Emmaste küla, Hiiumaa vald, 92001, Hiiumaa või e-postiga emmaste@hiiumaa.ee.

Idee sisaldab

1. Esitaja andmeid: nimi, kontakttelefon või e-posti aadress;
2. Nimetust: lühike fraas, mis nimetab idee sisu;
3. Eesmärki, kirjeldust ja olulisust: lühike kirjeldus, millisele Emmaste osavalla vajadusele idee vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on idee eesmärk; miks on idee teostamine valla eelarvest vajalik ja oluline ning lühike kirjeldus, kus ja millal investeering ellu viiakse;
4. Sihtrühma: lühike kirjeldus, kes saab teema lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused;
5. Eelarve suurust: idee teostamise hinnanguline maksumus;
6. Olulist infot: lühike kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada.

Hiiumaa vallavanem Reili Rand selgitas, et vald toimetab endiste valdade õigusaktide järgi, kuni pole vastu võetud uusi. Kaasava eelarve põhimõtted olid sisse viidud kahes endises vallas: Emmaste ja Hiiu vallas. „Eelarve menetlemise käigus pidas Emmaste osavald vajalikuks kaasava eelarvega jätkata," ütles Rand. Eelarve menetlemise kord näeb ette, et ettepanekud ja kasutamine otsustatakse pärast eelarve kinnitamist.

Endise Hiiu valla territooriumil oli kehtestatud üldine põhimõte, et ettepanekuid koguti ja raha kasutamine otsustati enne eelarve kinnitamist. Hiiu valla 2018. aasta kaasava eelarve kasutamise hääletuse võitis mullu sügisel „Kärdla nukuteatri maja rekonstrueerimise II etapi omaosalus".

Vallavanem lisas, et 2018. lõpuks peab volikogu kujundama seisukoha, kas üle valla minnakse edasi kaasava eelarvega või mitte.