« Tagasi

Hiiumaa vallavalitsus võtab teenistusse arhitekti

Arhitekti peamised ülesanded:

• valla ruumilise arenguga seonduvate suuniste ja planeeringuliste visioonide välja töötamine;
• üldplaneeringu koostamise korraldamine ühinenud omavalitsuses;
• projekteerimistingimustele arhitektuursete tingimuste koostamine;
• planeeringute menetlemine ja planeerimisseadusega kohalikule omavalitsusele ülesandeks tehtud õigusaktide eelnõude koostamine planeeringuprotsessi jooksul;
• ehitusprojektide ning ehitusprojektide eskiiside läbivaatamine;
• planeerimis- ja projekteerimise hangetel osalemine,
• valla esindamine projekteerimise ja planeerimise korraldamisel, 
• vajadusel hallatavate asutuste nõustamine ehitus- ja remonttööde kavandamisel ja läbiviimisel, 
• valdkonna õigusaktide ja dokumentide ettevalmistamine (sh valitsus ja volikogu) ning täitmise kontroll.

Arhitekti tööpiirkond on Hiiumaa vald.

Nõudmised kandidaadile:

• erialane kõrgharidus
• vähemalt kolmeaastane töökogemus arhitektuuri valdkonnas
• projekteerimis- ja kontoritarkvara kasutamisoskus
• algatusvõime ja loovus
• valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus
• kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning inglise ja vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega
• üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
• B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus tööülesannete täitmiseks.

Pakume:

• mitmekesist ja vaheldusrikast tööd
• arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi
• tegusat ja sõbralikku kollektiivi
• kaasaegset töökeskkonda

Motiveeritud sooviavaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Hiiumaa vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna valitsus@hiiumaa.ee hiljemalt 30. aprillil 2018. a.

Täiendav info: monika.pihlak@hiiumaa.ee