« Tagasi

Nädala eelinfo: 16.–22. aprill

E, 16. aprill

kl 9 Hiiumaa vallavalitsuse ja Kärdla osavallavalitsuse infokoosolek

kl 9 Emmaste osavallavalitsuse infokoosolek

kl 10 Hiiumaa vallavalitsuse osakonnajuhtide infokoosolek

kl 14 Hiiumaa sotsiaalvaldkonna ametnike koosolek teemal sotsiaalteenuste ja -toetuste ühtlustamine Hiiumaa vallas


T, 17. aprill

kl 10 Emmaste osavallavanem Hergo Tasuja osaleb koosolekul SA Tohvri hooldekodu laiendamiseks võimaluste kaardistamisel

kl 10–12 sotsiaaltööspetsialisti Kairi Priidu vastuvõtt Kõrgessaare vallamajas Kõpu tee 8

kl 10–12 Pühalepa osavalla sotsiaaltööspetsialisti Urme Soonvaldi vastuvõtt Suuremõisa raamatukogus

kl 11 arenguosakonna juhataja Monika Pihlak, rahandusosakonna juhataja Inge Elissaar, vallasekretär Helen Härmson ja osavallavanemad peavad töökoosoleku vallavara korra ja heakorra eeskirja teemadel

kl 12 vallavanem Reili Rand, sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe ja Hiiu valla sotsiaalkeskuse juhataja Riho Rahuoja osalevad sotsiaalteenuste arendamise teemalisel kohtumisel sotsiaalkaitseminister Kaia Ivaga ministeeriumis

kl 12–13 sotsiaaltööspetsialisti Urme Soonvaldi vastuvõtt Palade spordihoones


K, 18. aprill

kl 9.30 vallavalitsuse istung

kl 14–16 volikogu esimees Aivar Viidik ja vallavanem Reili Rand kohtuvad Hiiumaa ettevõtjatega Kärdlas vallamajas, et rääkida Hiiumaa ühenduste teemadel. Kohtumisel antakse ülevaade, mida on valla esindajad koos partneritega teinud parvlaevaühenduste küsimuses ja millised on tulemused, võetakse kokku transpordiühenduste tagasiside, kogutakse sisendit minister Kadri Simsoni 20. aprillil toimuvaks Hiiumaa visiidiks


N, 19. aprill

kl 8–9 vallavanem Reili Rand kohtub Kärdlas vallamajas Kärdla põhikooli 6. klasside õpilastega, et anda ülevaade valla toimimisest

kl 10–12 sotsiaaltööspetsialisti Kairi Priidu vastuvõtt Viskoosas Valitsejamajas

kl 15 Hiiumaa vallavolikogu istung Kärdlas vallamajas: osalevad volikogu esimees Aivar Viidik, päevakorrapunktides vallavalituse liikmed ja teenistujad

19.–21. aprill – avalike suhete spetsialist Liina Siniveer osaleb Tallinna polütehnikumis koolitusel "Infolehtede küljendamise ja kujundamise algõpetus"


R, 20. aprill

Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik ja vallavanem Reili Rand kohtuvad majandus- ja taristuminister Kadri Simsoniga

kl 11–12.30 osalevad Hiiumaa sotsiaaltöötajad ümarlaual koostöös teenuseosutajaga „Eluliin", PPA ja Ohvriabi töötajaga teemal naiste tugikeskuse teenus Hiiumaal

kl 13.30–14.30 koguneb Kärdla ja Kõrgessaare osavalla sotsiaalkomisjon toetustaotluste läbi vaatamiseks ja otsustamiseks

kl 14 koguneb SA Hiiumaa Spordikool nõukogu koos MTÜga Hiiumaa Jalgpall ja spordikooli lapsevanemate esindajatega Kärdlas vallamajas

 

P, 22. aprill

kl 11 Hiiumaa eakate kevadpidu Käina kultuurikeskuses, osaleb Hiiumaa vallavanem Reili Rand

 

Puhkused:

E, 16.–R, 20. aprillil puhkab Emmaste osavalla sekretär Heli Üksik – asendavad teised osavalla ametnikud

N, 19.–T, 24. aprillil puhkab Emmaste osavallavanem Hergo Tasuja