« Tagasi

Emmastes algas kaasava eelarve rahvahääletus

Emmaste osavallas algas kaasava eelarve rahvahääletus. 21.-29. mail toimuval rahvahääletusel on osavalla elanikel võimalik valida kuue idee vahel. 

Tähtajaks ehk 4. maiks laekus 14 ettepanekut. Et mitmed ideed olid samasisulised, tegi vallavalitsuse moodustatud ajutine komisjon nende autoritele ettepaneku ideede liitmiseks. Näiteks esitati neli ettepanekut bussipeatustesse päikesepatareidel töötavate valgustite paigaldamiseks. 

Üks ettepanek oli väga väikese eelarvega, mistõttu tundus mõistlik see ilma rahvahääletuseta ellu viia. Osavallavanem ja idee autor jõudsid selles ka kokkuleppele ja viimane võttis esitatud ettepaneku tagasi. 

„Teeb rõõmu, et Emmaste kogukonna inimesed on aktiivsed ja mõtlevad piirkonna arengutes kaasa," on osavalla vanem Hergo Tasuja rahul, et kaasava eelarve rakendamiseks ideede esitamine on tõusutrendis. 

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane Emmaste osavalla elanik. Hääletus kestab 21.-29. maini ja osaleda saab, saates digiallkirjastatud kirja aadressil emmaste@hiiumaa.ee, saates osavalda tavakirjaga oma ettepaneku või isikut tõendava dokumendi alusel osavallamajas hääletades. 

Kaasava eelarve vahenditeks on ette nähtud 20 000 eurot ja kulutused tuleb teha käesoleva aasta jooksul. 

2016. aastal osales rahvahääletusel 99 ja eelmisel aastal vaid 46 inimest. „Loodan, et sarnaselt ettepanekute tegemisele kasvab aktiivsus ka ideede paremusritta seadmisel," ütles osavalla vanem Tasuja.

Rahvahääletusel on ideed: 

1. Bussipeatused korda. Idee on teha korda ja valgustada Emmaste osavalla bussipeatused. 

2. Emmaste mõisa ehk Emmaste põhikooli ala mustkatte ja liikumisteede parandamine. 

3. Tärkma sadama juurdesõidutee mustkatte alla viimine. 

4. Lille ja lusti park. Idee on luua lille ja lusti park, mis paikneb rohealal raamatukogu ja kaupluse vahel ning mida läbiks kõnnitee(d) raamatukoguni. 

5. Päevakeskuse teede ja parkla mustkatte alla viimine. 

6. Bussiootekoht ja katusega rattaparkla Emmaste kooli juurde.