« Tagasi

Emmaste kaasava eelarve võitis Tärkma sadama tee

Emmaste osavallas läbi viidud kaasava eelarve rahvahääletusel kogus enim toetust Tärkma sadama juurdesõidutee mustkatte alla viimine, mille toetuseks andis hääle 95 inimest. Teiseks jäi idee teha korda ja valgustada Emmaste osavalla bussipeatused, mida eelistas 66 inimest.

Et kaasava eelarve vahenditeks on ette nähtud 20 000 eurot ja Tärkma sadama juurdesõidutee hinnanguliselt kogu mahtu ei võta, siis tegi rahvahääletust korraldanud komisjon vallavalitsusele ettepaneku realiseerida ka teiseks jäänud idee ning vallavalitsus otsustas seda osaliselt toetada.

Veel olid rahvahääletusel ideed Emmaste mõisa ehk Emmaste põhikooli ala mustkatte ja liikumisteede parandamine, idee korrastada roheala raamatukogu ja keskuse parkla vahel, päevakeskuse teede ja parkla mustkatte alla viimine ning Emmaste kooli juurde katusega rattaparkla ja bussipeatuse rajamine.

Kaasava eelarve rahvahääletusel püstitati rekordid. Nii esitati 14 ettepanekut kaasava eelarve vahendite kasutamiseks ja rahvahääletusel, mis toimus 21.-29. maini, osales koguni 209 osavalla elanikku.

Esimese jaanuari seisuga elas Emmaste osavallas 1241 inimest. Rahvahääletusel said osaleda vaid 16-aastased ja vanemad, mis tähendab, et osalemisaktiivsus oli umbes 20 protsenti. Võrdluseks: 2016. aastal osales 99 ja 2017. aastal 46 inimest.

„See annab aimu, et kaasava eelarve kasutamine investeerimisotsuste tegemiseks on juurdunud ning sellega tuleks jätkata," ütles Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja. „Kõrget osalemisaktiivsust tuleb tunnustada, eriti kuna saime ka tagasisidet, et hääletamine võiks lihtsam olla," lisas Tasuja ja viitas et edaspidi võiks ehk kasutada volis.ee keskkonda.

Kaasava eelarve põhimõtted olid sisse viidud kahes endises vallas: Emmaste ja Hiiu vallas. „Eelarve menetlemise käigus pidas Emmaste osavald vajalikuks kaasava eelarvega jätkata," ütles vallavanem Reili Rand. Ta lisas, et aasta lõpuks peab volikogu kujundama seisukoha, kas üle valla minnakse edasi kaasava eelarvega või mitte.

Tärkma sadama tee