« Tagasi

Lepa Anna sukasääre fond ootab taotlusi

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab 15. oktoobrini vastu taotlusi 2019. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide toetuseks. Stipendiume ja toetusi 2019. aastaks jagatakse 127-st Sihtasutuse juurde loodud nimelisest allfondist.

Nende hulgas on ka Lepa Anna sukasääre fond, mis toetab Kassari saare omakultuuri ja arengut. Kandideerida võivad nii üksikisikud kui ka organisatsioonid. Stipendiumid ja toetused on mõeldud Kassari saare noorte ja täiskasvanute õppe ja täiendõppe toetamiseks, Kassari saare kohaliku elu edendamiseks ning Kassari saarega seotud ajalooliste materjalide kogumiseks ja trükiks ettevalmistamiseks.

Jagamisele tuleb 500 eurot.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule. Halduskogu on 4-liikmeline: Tiiu Kopli, Aivar Kääramees, Toivo Platov, Heli Tuisk.

Taotlusi võetakse vastu 1. septembrist kuni 15. oktoobrini.

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt post@erkf.ee, posti teel ja Sihtasutuse kontoris aadressil:

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond
Ants Lauteri 7-13 (II korrus)
10145 Tallinn

Info telefonil: 601 3428