« Tagasi

Arengukavasse esitati üle 300 muudatuse

Aitäh kõigile Hiiumaa arengutele kaasa mõtlejatele! Ühistööna on arengukava saanud olulist täiendust ja muutunud sisukamaks.

Tähtajaks, 4. oktoobriks laekus ühtekokku enam kui 300 arvamust ja muudatusettepanekut kokku enam kui 130-l leheküljel. Muudatusettepanekuid esitati kõigisse teemavaldkondadesse ja peatükkidesse.

Vallavalitsuse liikmetest koosnev arengukava juhtkomisjon kogunes neid üle vaatama reedel kell 10 ja lõpetas seisukohtade kujundamise kl 20 – kokku kestis arutelu üle 10 tunni. Muudatusettepanekute protseduur toimus sarnaselt teiste volikogusse minevate eelnõude menetlemisega: ettepanekud, millega arengukava juhtkomisjon nõustus, viidi arengukava projekti sisse. Kõik esitatud muudatusettepanekud esitati ka komisjonidele menetlemiseks ja nende arengukavasse sisse viimise võimalus on volikogul volikogu liikmete, komisjonide ja fraktsioonide kaudu. Kõik muudatusettepanekud on jälgitavad Hiiumaa arengukava muudatusettepanekute tabelis.

Alanud nädalal arutavad ettepanekuid volikogu komisjonid. Samuti tehakse arengukava keelekorrektuuri ja vormistuslikku lihvimist. 18. oktoobri volikogu istungil arutatakse ja vajadusel hääletatakse volikogu liikme, volikogu komisjoni, fraktsiooni ja valitsuse muudatusettepanekuid.