« Tagasi

Tööpakkumine: vallavanema abi

Hiiumaa vallavalitsus võtab teenistusse vallavanema abi, kelle peamisteks ülesanneteks on:

 • Vallavanema ülesandel info kogumine, analüüsimine ja vahendamine juhi poolt määratud valdkonna arendamiseks, probleemide lahendamiseks või projektide juhtimisel.
 • Koostöö koordineerimine sõprusomavalitsuste ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega ning omavalitsustega Eestis, ettepanekute tegemine välissuhete korraldamiseks ja arendamiseks.
 • Osakondadeülese koostöö ja teabevahetuse korraldamine
 • Vallavanema antud muud tööülesanded

Vallavanema abi tööpiirkond on Hiiumaa vald.

Nõudmised kandidaadile:

 • Soovitavalt erialane (asjaajamine, teabekorraldus, avalik haldus) kõrg- või kutsealane haridus;
 • väga head suhtlemis- ja meeskonnatööoskused, sh enesekehtestamis- ja esinemisoskus;
 • hea ajaplaneerimise oskus;
 • väga hea arvutikasutusoskus, sh MS Office ning soovitavalt mõne dokumendihaldusprogrammi hea kasutusoskus; 
 • väga hea suuline ja kirjalik eesti keele oskus;
 • väga hea kirjalik ja suuline inglise keele oskus
 • initsiatiivikus, täpsus ja vastutustundlikkus;
 • analüütilisus ja süsteemsus probleemide lahendamisel;
 • hea stressitaluvus ning võime töötada tulemuslikult ka pingelistes olukordades;
 • B-kategooria juhtimisõigus ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Pakume:

 • mitmekesist ja vaheldusrikast tööd
 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi
 • tegusat ja sõbralikku kollektiivi
 • kaasaegset töökeskkonda
Motiveeritud sooviavaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Hiiumaa vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna valitsus@hiiumaa.ee hiljemalt 29. oktoober 2018. a.

Täiendav info: reili.rand@hiiumaa.ee