« Tagasi

Tööpakkumine: arenguspetsialist

Hiiumaa vallavalitsus võtab teenistusse arenguspetsialisti, kelle peamisteks ülesanneteks on: 

 • Valla arengut suunavate dokumentide koostamine ja uuendamise koordineerimine 
 • Toetuse saamise võimaluste leidmine 
 • Projektitaotluste koostamine 
 • Projektide juhtimine, läbiviimine ja aruandluse esitamise korraldamine 
 • Hangete korraldamine 
 • Valdkondlike õigusaktide eelnõude koostamine 
 • Valla ettevõtete ja kodanikuühenduste nõustamine arendusvaldkonnas 

Arenguspetsialisti tööpiirkond on Hiiumaa vald. 

Nõudmised kandidaadile: 

 • kõrgharidus 
 • teadmised ja kogemus arendusprojektide koostamises ja projektide juhtimises
 • kogemus riigihangete korraldamisel 
 • algatusvõime ja loovus
 • valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus 
 • kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime 
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning inglise ja vene keele oskus kesktasemel
 • üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine; 
 • B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus tööülesannete täitmiseks. 

Pakume: 

 • mitmekesist ja vaheldusrikast tööd 

 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi 

 • tegusat ja sõbralikku kollektiivi 

 • kaasaegset töökeskkonda 

Motiveeritud sooviavaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Hiiumaa vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna valitsus@hiiumaa.ee hiljemalt 30. oktoober 2018. a.

Täiendav info: monika.pihlak@hiiumaa.ee