« Tagasi

Kontrolli oma maaüksuse andmeid!

Maa-amet võttis alates sellest aastast kasutusele kõlvikukaardi. Kõlvikukaardi andmete alusel arvutab maa-amet vähemalt kord aastas pindalad katastriüksuse kõlvikutel: haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa ja muu maa. See tagab kõlvikute ajakohase seisu katastriüksuse andmetes ja sellest tulenevalt ka ajakohased andmed maa maksustamiseks. Katastriüksuse kõlvikuline koosseis on aluseks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksustel maa maksustamishinna ja sellest tuleneva maamaksu arvutamisel. 

Palun tutvuge oma maaüksuse andmetega maa-ameti geoportaalis. Andmetes võib esineda ebatäpsusi. Et maa-amet saaks andmeid kontrollida ja vajadusel parandada, palun anna võimalikest ebatäpsustest teada maa-ametile aadressil kataster@maaamet.ee või helistades E–N 9–16.30, R 9–15.30 infotelefonil 675 0810.