« Tagasi

Hiiumaa nädala eelinfo: 6.–12. mai 2019

Hiiumaa vald koondab vallavalitsuse, osavallavalitsuste, valla hallatavate asutuste ja sihtasutuste nädala eelinfo. Hiiumaa sündmuste lisainfot vaata veebilehelt: hiiumaa.events ja www.hiiumaa.eeNüüd on kõigile kasutamiseks kättesaadav ka Hiiumaa haridus- ja noorsootöökalender 

 
Hiiumaa vallavalitsus ja osavallavalitsused   

 

E, 6. mai 

Kl 9 Hiiumaa vallavalitsuse ja osavallavalitsuste ühine videokoosolek 
Kl 9 osalevad haridusspetsialist Ivi Remmelg ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla Hiiumaa gümnaasiumi inglise keele riigieksamil välisvaatlejatena 
Kl 10 Emmaste osavalla infokoosolek 
Kl 10 Pühalepa osavalla infokoosolek 
Kl 13 osaleb Pühalepa osavalla vanem Liili Eller Teeme Ära talgutel Paladel 
KL 14 osaleb Liili Eller rahvamajade ühingu suvekooli infokoosolekul 
Kl 15 sotsiaalosakond  Kairi Priit, Kairi Lõppe, Urme Soonvald, Pille Näksi ja Pille Alevi  osalevad Pühalepa-Käina-Kärdla sotsiaalkomisjonis vallamajas Kärdlas 
Kl 15.30 osalevad valla ja arenduskeskuse esindajad ettevõtte Tahe külastusel Sarvel 
Esmaspäeval ja teisipäeval osaleb spordi- ja terviseedenduse spetsialist Martina Martinson Tervise Arengu Instituudi koolitusel Tallinnas 
Esmaspäevast kolmapäevani osaleb perekonnaseisutoimingute  ja personalispetsialist Riina Lilleõis Hiiumaa ametikoolis töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike koolitusel 

 

T, 7. mai 

Kl 9 maa- ja ehitusspetsialistide töökoosolek Kärdla vallamajas 
Kl 9–16 lastekaitsespetsialistid Carol Kirss ja Mari-Liis Leivalt osalevad Hiiumaa sotsiaalkeskuse erivajadustega laste kompetentsikeskuse koolitusel "Erivajadustega lapse arengu toetamine koostöös tugivõrgustiku ja perega" 
Kl 9.30 juhtkonna koosolek 
Kl 10.15 osaleb Emmaste osavalla sotsiaaltööspetsialist Liia Rull projekti "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" kodude hindamisel Emmaste ja Kõrgessaare osavallas 
Kl 10.30 vallavalitsuse istung 
Kärdla osavalla haldusjuht Toomas Vannas osaleb Haapsalus tuleohutuse koolitusel 

 

K, 8 mai 

Kl 11–12 sotsiaalosakonna infokoosolek 
Kl 13–16 sotsiaalosakonna juhtaja Kairi Lõppe, sotsiaaltöötajad Liia Rull, Heli Tuisk, Urme Soonvald, Pille Alevi, Pille Näksi ja Kairi Priit osalevad võrgustiku kohtumisel sotsiaalkindlustusameti esindajate ja juhtumikorraldajatega vallamajas Kärdlas 
Kl 13 osaleb haridusspetsialist Ivi Remmelg Käina koolis koolirobootika välkseminaril 
Vallavanem Reili Rand ja turvalisuse nõukogu koordinaator Piret Sedrik osalevad Pärnumaal turvalisuse nõukogude koostööseminaril 
Kl 13.30 Tuuletorni ekspositsioonihanke koosolek 
Kolmapäeval ja neljapäeval toimub Hiiumaal Smart Marina projekti koosolek 

 

N, 9. mai 

Kl 12 tervitab vallavanem Reili Rand Mesikäpa heategevuslikul teatejooksul Kärdla staadionil 
Pühalepa osavalla vanem Liili Eller osaleb riigihangete registri hankijakoolitusel Pärnus 
Turvalisuse nõukogu koordinaator Piret Sedrik osaleb Pärnumaal turvalisuse nõukogude koordinaatorite koosolekul 

 

R, 10. mai 

Kl 9 Emmaste osavallakogu koosolek 
Kl 9 liikluskomisjoni koosolekul osalevad vallavanem Reili Rand, Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid, Pühalepa osavalla vanem Liili Eller ja Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja ning ühistranspordispetsialist Piret Sedrik 
kl 10  osaleb Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg Tallinnas maheriigi strateegia töötoas, mida korraldavad Organic Estonia ja Arenguseire keskus 
Kl 10.30 osalevad Reili Rand, Üllar Laid, Liili EllerHergo Tasuja ja Piret Sedrik turvalisuse nõukogu koosolekul 
Kl 16 Hiiumaa valla beebipäev Suuremõisa lossis. Osalevad vallavanem Reili Rand, sotsiaaltööspetsialistid Liia Rull ja Heli Tuisk 
Kl 19 osaleb vallavanem Reili Rand aasta ema tseremoonial Käina kultuurikeskuses 
Lastekaitsespetsialistid Carol Kirss ja Mari-Liis Leivalt osalevad Tallinna ülikoolis lastekaitse seminaril 

 

L, 11. mai 

Kl 9–16 Emmaste perepäev – kevadlaat, keskkonnateemalised töötoad ja emadepäeva jooks 

 

Töölt eemal 

Kuni 9. maini on eemal Emmaste koduhoolduse spetsialist Aimi Jaarma 
Veel nädala on eemal Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann, asendab ehitusspetsialist Triin Masing 
Kuni 10. maini on eemal Käina osavalla sekretär Anne Sarapuu, jurist Kairi Arunurm, IT-spetsialist Märt Saar ja avalike suhete spetsialist Liina Siniveer 
8.–17. maini on eemal Pühalepa sekretär Katrin Paat 
9.–17. maini on eemal arenguspetsialist Aivi Telvik 
Töölt eemal on Käina sekretär Anne Sarapuu, asendab Veronika Kaevandes 
 

Valla hallatavad asutused ja sihtasutused  

 

E, 6. mai 

Kl 10.30 Hiiumaa arenduskeskuse töökoosolek 
Kl 14 rahvamajade ühingu suvekooli korraldamise arutelul osalevad Hiiumaa arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg ning turismi- ja turundusspetsialist Anne-Ly Torstensson 
Kl 14.45 toimub Kärdla põhikooli juhtkonna kõnnikoosolek 
Kl 15.30 külastavad Liis Remmelg ja ettevõtluskonsultant Kaie Sahtel koos vallavalitsuse esindajatega OÜd Tahe 
Kärdla põhikooli direktor Margit Kagadze külastab Kõpu õppekohta 
Esmaspäevast teisipäevani viibib Hiiu Valla Raamatukogu direktor Annely Veevo rahvusvahelisel raamatukogude konverentsil "Reshaping Lives and Libraries 2019" Helsingis 

 

T, 7. mai 

Teisipäevast kolmapäevani osalevad Hiiumaa arenduskeskuse turismi- ja turundusspetsialist Anne-Ly Torstensson, juhataja Liis Remmelg ja turismiinfokonsultant Mari-Liis Hirv MTÜ Lääne-Eesti Turism üldkoosolekul Kihnus 

 

K, 8. mai 

Kärdla põhikooli direktor Margit Kagadze viibib Tallinna ülikoolis seoses Kooliuuring 2019 individuaalse tagasisidega 
Hiiumaa arenduskeskuse MTÜde konsultant/programmide koordinaator Kaja Sõrmus osaleb KÜSKi korraldataval MAKide konsultantide koolitusseminaril Tallinnas Rahvusraamatukogus 

 

N, 9. mai 

Kl 18 toimub Kärdla põhikooli hoolekogu koosolek 
Neljapäevast reedeni osaleb arenduskeskuse projektijuht Katrin Sarapuu loomemajanduse akadeemias Saaremaal 

 

Töölt eemal 

Nädala on eemal Hiiumaa arenduskeskuse raamatupidaja Silva Jõemaa