« Tagasi

Kredexi korterelamute rekonstrueerimistoetus 2019

Uuenenud tingimustel rekonstrueerimistoetuse taotlusi võtab Kredex vastu jooksvalt  alates 20. maist 2019. Sel aastal on toetuseks ettenähtud 17,5 miljonit eurot.

Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. Toetus on mõeldud ühistutele ja kohalikele omavalitsustele, kes soovivad rekonstrueerida oma korterelamu võimalikult terviklikult.

Hiiumaal asuva korterelamu rekonstrueerimisel on toetuse määr 50 protsenti.
Toetatakse järgmisi korterelamu rekonstrueerimisega seotud kulusid:

 • fassaadi rekonstrueerimine, soojustamine ja sellega kaasnevad tööd;
 • rõdude ja lodžade rekonstrueerimine, klaasi paigaldamine või rõdude asendamine ja sellega kaasnevad tööd;
 • katuse ja katuslae rekonstrueerimine, soojustamine ning sellega kaasnevad tööd;
 • akende, välis- ja tuletõkkeuste vahetamine või renoveerimine ning sellega kaasnevad tööd;
 • keldri rekonstrueerimine, soojustamine ja sellega kaasnevad tööd;
 • küttesüsteemi asendamine, rekonstrueerimine ja tasakaalustamine, küttesüsteemi tasakaalustamise protokolli koostamine ning sellega kaasnevad tööd;
 • vee- ja kanalisatsioonisüsteemi paigaldamine, asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd;
 • soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi ehitamine või ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine, ventilatsioonisüsteemi mõõdistamise protokolli koostamine  ning sellega kaasnevad tööd;
 • lokaalse taastuvenergia kasutamiseks vajalike seadmete soetamine ja paigaldamine;
 • lifti juhtimissüsteemi ja ajami osaline või täielik rekonstrueerimine või lifti asendamine ning sellega kaasnevad tööd;
 • üldkasutatavatel pindadel asuva hoone elektrisüsteemi asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd;
 • üldkasutatavate pindade ja korterite akende soojustuse tasapinda paigaldamine ning kütte- ning ventilatsioonisüsteemi väljaehitamisest tuleneva siseviimistluse  taastamine;
 • hoonesse sisse- ja väljapääsu tagamiseks trepimademetele panduste ja käsipuude paigaldamine ning lifti ehitamine ja sellega kaasnevad tööd;
 • ehitusprojekti koostamine ja selle aluseks oleva ehitusuuringu ja ehitise auditi tegemine;
 • korterelamu rekonstrueerimistöödeks tehnilise konsultandi teenuse kasutamine;
 • omanikujärelevalve teostamine.

Toetusmeetme määrust saab lugeda: www.riigiteataja.ee/akt/109042019006

 Kredexi kodulehel on avaldatud toetustingimused: https://kredex.ee/et/teenused/teenused-elamistingimuste-parandamiseks/rekonstrueerimistoetus-2019