« Tagasi

Täna otseülekanne volikogu istungist kell 15

Hiiumaa vallavolikogu istung toimub 16. mail kell 15 Kärdlas vallamajas.

 

Päevakorras:

1. Valitsuse info

2. Kinnitus varalise kohustuse võtmiseks (Tohvri)

3. Sõeru ja Liiva detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

4. Maasi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

5. Hiiu Vallavolikogu 27.9.2015 määruse nr 48 „Koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema poolt kaetava osa suuruse kehtestamine" muutmine

6. Hiiumaa Vallavolikogu 21.6.2018 määruse nr 58 „Hiiumaa valla vara valitsemise kord" muutmine

7. Vallavara Spordi tn 11 võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras

8. Spordi tn 8 ja lähiala teise detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

9. Külavanema statuut

10. Muud küsimused

Eelnõude ja materjalidega saab tutvuda aadressil:  https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=159669

Hiiumaa vallavolikogu istungid on avalikud. Kõik vallakodanikud on oodatud osalema nii kohapeal vallamajas Kärdlas kui Hiiumaa valla Youtube'i kanali vahendusel.