« Tagasi

Eile tähistati Kärdla 84. sünnipäeva

Kärdla osavalla vanem Liisa Randmaa andis 1. mail, Kärdla 84. sünnipäeval üle osavalla tänukirjad tublidele, kes märkavad ümbritsevat keskkonda ja hoolivad siinsetest inimestest.

  

Raili Kaibald pälvis tänukirja südamega tehtud töö eest Kärdla Kammerkoori, Kärdla põhikooli mudilas- ja lastekoori dirigendina ning Rudolf Tobiase nimelise Kärdla muusikakooli laulu- ja solfedžo õpetajana.  

Raili teeb oma tööd suure pühendumusega, temas on heas tasakaalus nõudlikkus nii enese, kui õpetatavate vastu. Ta on pühendunud pedagoog ning seisab Kärdlas kultuuri edendamise eest juba aastast 2011.

 

Boris Lukas sai tänukirja hoolivuse ja tehtud töö eest Kärdla osavalla kinnistutel. Boris on linnakodanik, kes märkab ja analüüsib meie elukeskkonnas toimuvat. Juba mitmeid aastaid on Boris vabast tahtest eemaldanud linna haljasaladelt tormituultes langenud puid. Tema tööstiil ja käekiri on laitmatud.  

Tema abivalmis loomuse ja töökate käte läbi on kaunima ja korrastatud ilme saanud mitmed Kärdla osavalla kinnistud nagu näiteks Lepakoppel, Kärdla ranna- ja linnapark jpt. Aitäh Sulle suure abi eest! 

Kärdla osavalla tänukirja armastusega tehtud töö eest Kärdla põhikooli toimetulekuklassis õppivate raske ja sügava puudega õpilaste õpetajana pälvis Katrin Maanas. Erialaseid teadmisi on Katrin jaganud maakonna teistele õpetajatele ning tema muusika-alased teadmised ja pillimänguoskus on suureks abiks töös erivajadustega lastega.  

Katrin on tähelepanelik ning hooliv nii oma õpilaste, nende vanemate kui ka kolleegide suhtes. Ta positiivse ellusuhtumisega, abivalmis, sõbralik ja lahke. Katrini jaoks pole olemas lahendamatuid olukordi. Ta on pühendunud õpetaja, kelle jaoks on oluline, et kõik lapsed ja noored saavad neile jõukohase hariduse ja toimetulekuoskused eluks. 

Pildid Kärdla 84. sünnipäevast

Aitäh hoolimast ja panustamast!