« Tagasi

Esita Hiiumaa [eel]arvamusfestivali programmi oma arutelu ettepanekud hiljemalt 8. aprilliks

Esita oma idee siin: bit.ly/eelarvamusfestival2018

Kui su arvates vajab mõni otsus kaalumist, teema tõstatamist, küsimus põhjalikumat arutelu, vastuolu lahendamist, uus teadmine või võimalik lahendus tutvustamist, siis ära hoia seda ainult endale, vaid jaga oma arvamust ka teistele.

Tule esita oma idee ja korralda arutelu!

Hiiumaa [eel]arvamusfestival toimub 16. augustil 2018 alates kell 12 Orjaku sadamas.

Parimatest Hiiumaa arengule suunatud ideedest kooruvad ettepanekud võetakse arvesse Hiiumaa arengustrateegia 2035+ koostamisel. Hiiumaa [eel]arvamusfestivali toimumise ajal on arengudokument avalikustatud ettepanekute saamiseks.

Olulist:
* ideid võib saata mitu, aga programmi ei pruugi kõik ära mahtuda. 
* ole valmis sarnaste ideede esitamise korral tegema koostööd.
* eriti oodatud on lahendustele keskenduvad ideed. 
* julgustame ideid esitama ka suvehiidlasi. Seda enam, et selsamal päeval toimub sealsamas suvehiidlaste kokkutulek 
* [eel]arvamusfestivali korraldajad valivad välja need ideed, millel on selge eesmärk ja põhjendus ning erinevaid vaatenurki esile toov mitmekesine osalejate koosseis.
* arutelude jaotumise teemaalade vahel pakuvad pärast ideekorje tulemusi välja [eel]arvamusfestivali korraldajad.
* idee esitamisega kinnitad oma valmisolekut ette valmistada ja korraldada arutelu 
* korraldajad jätavad endale õiguse teha aruteluprogrammi muudatusi, kui mõni arutelu korraldaja kokkulepetest ja/või tähtaegadest kinni ei pea
* arutelud viiakse läbi eesti keeles.

Hiiumaa [eel]arvamusfestivali üldkorraldaja võimaldab sulle igakülgset infot ja nõustamist arutelu ettevalmistamisel 
* võimaldab enne arutelu tasuta koolitust professionaalse moderaatori poolt 
* mõtleb kaasa, milline võiks olla parim aruteluvorm just sinu arutelu läbiviimiseks 
* teeb üritusele igakülgset reklaami 
* annab soovi korral arutelu läbiviimise alal kasutamiseks kott-toole, lapitekke 
* varustab alad helitehnikaga
* kujundab [eel]arvamusfestivali üldala 
* korraldab lasteala tegevused
* korraldab toitlustamise
* korraldab prügi kogumise ja äraveo

Idee esitaja
* on valmis oma teemal ise arutelu korraldama ja tegema ühel arutelualal koostööd teiste arutelude korraldajatega.
* osaleb ettevalmistavatel koosolekutel
* teeb kokkulepped arutelu moderaatoriga ja arutelus osalejatega ning lepib kokku aruteluvormi. 
* vastutab arutelu ajakavas püsimise eest (üks arutelu kestab kuni 1,5h)
* katab oma arutelu läbiviimisega seotud kulud, NB! Räägi läbi oma vajadused ka korraldajatega, et saaksime sind võimalusel aidata või suunata. Lubatud on leida oma arutelule sponsoreid.

Mis saab siis kui oled oma idee ära esitanud?

Ideekorje on esimene etapp arutelu jõudmisel [eel]arvamusfestivali programmi. Pärast ideekorjet järgneb arutelu teemapüstituse, aruteluvormi, osalejate koosseisu jms täpsustamine koostöös teiste sama aruteluala läbiviijatega korraldajatepoolse kuraatori nõustamisel.
26. aprill 2018 – ideekorje tulemuste avalikustamine ideede esitajatele. Aruteluala korraldamise algus.
18. mai 2018 – lõpliku aruteluala programmi esitamine [eel]arvamusfestivali meeskonnale
9. juuni 2018 – toimub maakultuuri [eel]arvamusfestival Kagu-Eestis
18. juuni 2018 – Hiiumaa [eel]arvamusfestivali programmi avalikustamine, et arutelualade korraldajatel jääks piisavalt aega oma teemade eelkommunikatsiooniks meedias
10. ja 11. august 2018– toimub Arvamusfestival Paides 
16. august 2018 - toimub Orjaku sadamas Hiiumaa [eel]arvamusfestival
30. oktoober 2018 – Arvamusfestivali tagasiside ja õppetundide kokkuvõte