« Tagasi

Esita kandidaat või kandideeri osavallakogusse!

14.–24. oktoobrini on võimalik esitada kandidaate osavallakogu liikmeks. Niisamuti on võimalus iseenda kandidatuur esitada. 

Hiiumaa vallavolikogu otsustas 16. septembri istungil, et järgmisel perioodil on osavallakogud seitsmeliikmelised ning sinna kuuluvad: 

  • kaks selles osavallas elavat valimistel enim hääli saanud kandidaati; 

  • osavallas registreeritud ja tegutsevate ettevõtjate esindaja; 

  • osavallas tegutsevate kodanikeühenduste või külavanemate esindaja; 

  • osavallas tegutsevate haridusasutuste hoolekogude esindaja; 

  • osavallas elavate noorte vähemalt 16aastane esindaja. 

  • osavallas elavate eakate vähemalt 65aastane esindaja. 

Osavallakogu liikmeks võib olla inimene, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi osavallas ja kes on andnud kirjaliku nõusoleku osavallakogu töös osalemiseks. 

Kandidaadi üle seadmise ettepanekus peab kirjas peab olema:  

  • kandidaadi nimi, keda esitatakse ja tema kontaktandmed; 

  • keda kandidaat osavallakogus esindab: noored, eakad, ettevõtjad, kodanikuühendused/külavanemad; 

  • võimalusel kandidaadi kirjalik nõusolek osavallakogu töös osalemiseks; 

  • esitaja nimi ning kontaktandmed. 

Ettepanek tuleb saata konkreetse osavalla meiliaadressile: emmaste@hiiumaa.ee, kaina@hiiumaa.ee, pyhalepa@hiiumaa.ee, kardla@hiiumaa.ee või korgessaare@hiiumaa.ee. Paberkujul ettepaneku saab osavallamajja. 

25.–26. oktoobril kontrollitakse kandidaatide vastavust Hiiumaa valla osavaldade põhimääruses välja toodud tingimustele ning 29. oktoobril avaldatakse kandidaatide nimed valla kodulehel ja Hiiumaa Teatajas.  

Osavallakogu liikmete valimise koosolekud toimuvad 1.–5. novembril vastava osavalla vallamajas. Täpne ajakava ja kandidaatide nimed avaldatakse valla lehes, maakonnalehes ning valla kodulehel.