« Tagasi

Hääleta kaasava eelarve ettepanekute poolt!

Hiiumaa valla kaasavasse eelarvesse esitatud ettepanekute poolt hääletamine kestab 28. oktoobrini.  

Oma hääle saab anda VOLIS keskkonnas https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=339706. Lisaks saab hääletada ka igas Hiiumaa vallamajas – sel juhul tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument.   

Enim hääli saanud ettepanekud viiakse ellu kas vallavalitsuse või ettepaneku esitaja poolt. Seega, iga hääl on oluline investeerimisotsuse tegemiseks! 

Hiiumaa valla kaasav eelarve on ellu kutsutud avalikult kasutatava investeeringu tegemiseks või ürituse korraldamiseks. Kaasav eelarve on võimalus kaasa rääkida, kuidas kasutada 2022. aasta valla eelarvest 50 000 eurot nii, et see tooks kasu võimalikult paljudele elanikele. Kaasavat eelarvet rakendatakse osavaldade põhiselt, millest iga osavald saab kasutada 10 000 eurot. 

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvahääletuse ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel Hiiumaa valla territooriumil. Rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme ettepaneku poolt. 
Hääletustulemuste põhjal kinnitab Hiiumaa vallavalitsus ettepanekute paremusjärjestuse, reastades need osavalla põhiselt. 

Enim hääli saanud ettepanekud viiakse ellu kas vallavalitsuse või ettepaneku esitaja poolt. Seega, iga hääl on oluline investeerimisotsuse tegemiseks! 

 

Oma hääle saab anda järgmiste ettepanekute poolt: 

Emmaste osavald: 

 • Kettagolfi väljak mõisaparki 6 000,00 

 • Motohariduse kättesaadavamaks muutmine 10 000,00 

 • Kolme (3) bussiootepaviljoni (Pärdi, Jausa ja Harju) väljavahetamine Emmaste osavallas 9 900,00 

Kärdla osavald: 

 • Tiigi tänava lõpus, Karja tänava alguses asuva Kärdla RMK matkaraja parkla 
  mustkatte alla viimine 10 000,00 

 • Kärdla pritsumaja värvimine 9 056,40 

Pühalepa osavald: 

 • Suuremõisa küla avaliku piknikulaua, pinkide ja prügikastide kaasajastamine ja laiendamine 10 000,00 

 • Palade piirkonna avalik mänguväljak Lõpe külas 6 924,00 

 • Hiiumaa teemaline CD plaat (Indrek Liit) 2 500,00 

Käina osavald: 

 • Käina välijõusaal Padarimäe piirkonda 9 936,00 

 • Kassari rahvamaja ilu- ja eluead: võimalusterohke õueruum kõigile 9 960,00 

 • Kassari kabeli  tornikiivri projekteerimine 2 640,00 

 • Varikatusega pingid Padarimäele 5 000,00 

 Kõrgessaare osavald: 

 • Puski kiriku katuse osa (kellatorni taastamise) projekti omaosaluseks 10 000,00 

 • Reigi Pastoraadi näitus „Genius Loci III" 2022 - 9 535,87 

 • Steiner aed Kõpu külas 8 500,00 

 • Teisaldatav ujumissild Kirikulahe äärde 9 702,86 

 • Kõrgessaare mänguväljak 9 465,40 

Lõplik paremusjärjestus selgub rahvahääletuse tulemusel 30. oktoobril.