« Tagasi

Hiiumaa arhitekti töökonkurss: tähtaeg 30. aprill

Hiiumaa vald ootab veel napi nädala jooksul arhitekti: küsi lisa ja pane dokumendid teele:

 

 

Arhitekti peamisteks ülesanneteks on:

 • valla ruumilise arenguga seonduvate suuniste ja planeeringuliste visioonide välja töötamine;

 • üldplaneeringu koostamise korraldamine ühinenud omavalitsuses;

 • projekteerimistingimustele arhitektuursete tingimuste koostamine;

 • planeeringute menetlemine ja planeerimisseadusega kohalikule omavalitsusele ülesandeks tehtud õigusaktide eelnõude koostamine planeeringuprotsessi jooksul;

 • ehitusprojektide ning ehitusprojektide eskiiside läbivaatamine;

 • planeerimis- ja projekteerimise hangetel osalemine,

 • valla esindamine projekteerimise ja planeerimise korraldamisel,

 • vajadusel hallatavate asutuste nõustamine ehitus- ja remonttööde kavandamisel ja läbiviimisel,

 • valdkonna õigusaktide ja dokumentide ettevalmistamine (sh valitsus ja volikogu) ning täitmise kontroll, 

Arhitekti tööpiirkond

Arhitekti tööpiirkond on Hiiumaa vald.

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus

 • vähemalt kolmeaastane töökogemus arhitektuuri valdkonnas

 • projekteerimis- ja kontoritarkvara kasutamisoskus

 • algatusvõime ja loovus

 • valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus

 • kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime

 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning inglise ja vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega

 • üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;

 • B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus tööülesannete täitmiseks.

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja vaheldusrikast tööd

 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi

 • tegusat ja sõbralikku kollektiivi

 • kaasaegset töökeskkonda

Motiveeritud sooviavaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Hiiumaa Vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna valitsus@hiiumaa.ee hiljemalt 30. aprill 2018. a.

Täiendav info: monika.pihlak@hiiumaa.ee