« Tagasi

Hiiumaa eelinfo: 14.–27. juuni 2021

Hiiumaa vald kogub vallavalitsuse, osavallavalitsuste, valla hallatavate asutuste ja sihtasutuste nädala eelinfo. Hiiumaa sündmuste lisainfot vaata veebilehelt www.hiiumaa.ee  

  
Hiiumaa vallavalitsus ja osavallavalitsused 

Vallavalitsus ja osavallavalitsused korraldavad oma ametnikele ja töötajatele kaugtöö nii paljudele kui võimalik. Seega võimalusel kirjutage või helistage inimesele, kellega soovite suhelda. Valla töötajate ja ametnike kõik kontaktid 

 

E, 14. juuni 
Kl 9 vallavalitsuse ja osavallavalitsuste ühine videokoosolek Teamsis 
Kl 12 osaleb Hergo Tasuja küüditamisohvritele pärja asetamisel Lehtma sadamas 
Kl 13 osalevad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla ja kultuurispetsialist Anu Tammearu Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega veebikohtumisel 
Kl 14 kohtuvad Hergo Tasuja ja Karin Kokla Hiiumaa Vabakooliga 

 

T, 15. juuni 
Kl 12 spordikeskuse ehituskoosolek 
Kl 12 kohtumine Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu esindajatega pilootprojekti „Sortimisjaamad kõikidesse Hiiumaa koolidesse" raames, osalevad jäätmespetsialist Kadri Aljas, arenguosakonna juhataja Monika Pihlak, keskkonnaspetsialist Kadri Randmaa ja Hergo Tasuja  
Kl 16 osaleb Hergo Tasuja Kaleste KAH ala avalikul koosolekul  
 
K, 16. juuni 
Kl 9 juhtkonna koosolek  
Kl 10 vallavalitsuse istung 
Kl 9 spordivaldkonna arengukava koosolek spordi- ja tervisedenduse spetsialisti Martina Martinsoni eestvedamisel 
Kl 10 Kadri Aljas osaleb LIFE programmi infopäeval 
Kl 11 osaleb Martina Martinson kogemuspäeval „Teenusedisaini rakendamisest kohalikes omavalitsustes rahvatervisealase võimekuse suurendamiseks" 
Kl 12 osaleb Hergo Tasuja maaraamatukogude suveseminaril 
Arhitekt Kaire Nõmm ja Monika Pihlak osalevad tuuleenergeetika teemapäeval Pärnumaal 

 
N, 17. juuni 
Kl 9 üldplaneeringu koosolekul osalevad arhitekt Kaire Nõmm, arenguosakonna juhataja Monika Pihlak, maa- ja ehitusspetsialistid, konsultandid 
Kl 14 Anu Tammearu ja Martina Martinson osalevad arutelukohtumisel Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupi koordinaatoriga 
Kl 14 noorsootöö spetsialist Kristel Pisa osaleb noorsootöö arengukava koosolekul 
Kl 15 vallavolikogu istung Kõpu rahvamajas 
 

R, 18. juuni 
Kl 9.30 osaleb Karin Kokla SA Hiiumaa Muuseum arengukava arutelul 
Kl 12 osaleb Monika Pihlak Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolekul 

 

Töölt eemal: 
17. juunini on töölt eemal Käina haldusjuht Tõnu Koppel 
17.-18. juunil on eemal Pühalepa osavallavanem Liili Eller 
18. juunini on eemal: 

  • Pühalepa osavalla maaspetsialist Mai Julge, asendab Kärdla osavalla maaspetsialist Kai Vahtra 

  • Kärdla osavalla vanem Triin Masing, asendab maaspetsialist Kai Vahtra; 

  • Kärdla haljastusspetsialist Mai Sinilaid;  

  • sotsiaaltööspetsialist Kairi Priit, asendab Kärdla sotsiaaltöötaja Pille Alevi 

  • arenguspetsialist Aivi Telvik 

  • ühistranspordispetsialist Piret Sedrik 

  • raamatupidaja Kulla Nabbi;  

  • raamatupidaja Ly Klee; 

  • Käina hooldustöö spetsialist Terje Rand, asendab Käina sotsiaaltööspetsialist Heli Tuisk. 

21.-22. juunil on eemal vallavanem Hergo Tasuja, asendab Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg  
22. juunini on eemal raamatupidajad Mare Oja ja Annika Sõlg 
21.-25. juunil on eemal sisekontrolör Inge Elissaar  
25. juunini on eemal Kärdla sekretär Merilin Must, asendab Pühalepa sekretär Katrin Paat 
25. juunini on eemal raamatupidaja Kai Vakker 
30. juunini on eemal Pühalepa sotsiaaltööspetsialist Urme Soonvald, asendab Kärdla sotsiaaltööspetsialist Pille Alevi 

 

Valla hallatavad asutused ja sihtasutused 

 

E, 14. juuni  
Kl 10 osaleb arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg arenduskeskuse Leader meetmest toetuse saanud projektide tutvustamisel Kärdla vallamajas 
Kl 14 osaleb Liis Remmelg Lääne-Eesti regiooni arenduskeskuste koosolekul 
Esmaspäeval ja teisipäeval osaleb sotsiaalkeskuse juhataja Riho Rahuoja Verge koolitusel 

 

T, 15. juuni 
Kl 10 arenduskeskuse infokoosolek 
Kl 12 arenduskeskuse pop-up-suvekontori avamine Kärdla keskväljakul 

 

K, 16. juuni 
Kolmapäeval ja neljapäeval osaleb noorte ettevõtluskonsultant Henri Reeder noorte ettevõtlikkuse koordinaatorite suvekoolis Võrus 

 

N, 17juuni  
Kl 14 osaleb Henri Reeder Hiiumaa noorsootöö valdkondliku arengukava koostamise kohtumisel veebi vahendusel 
Riho Rahuoja osaleb Oska ST uuringu ekspertkogu koosolekul 
Neljapäeval ja reedel osaleb Liis Remmelg maakondlike arenduskeskuste võrgustiku juhatajate nõupidamisel Pärnus 
 
R, 18. juuni 
Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo külastab Hiiumaa sotsiaalkeskuse tegevuskohti ning kohtub valla sotsiaaltöötajatega  
Riho Rahuoja kohtub SKA koordinaatoritega  

 

Töölt eemal 
18juunini on eemal arenduskeskuse projektijuht Angela Koit  
29. juunini on eemal Kärdla lasteaia direktor Tiina Hinno  
3. juulini on eemal MTÜ konsultant/programmide koordinaator Kaja Sõrmus