« Tagasi

Hiiumaa nädala eelinfo: 10.–16. mai 2021

Hiiumaa vald kogub vallavalitsuse, osavallavalitsuste, valla hallatavate asutuste ja sihtasutuste nädala eelinfo. Hiiumaa sündmuste lisainfot vaata veebilehelt www.hiiumaa.ee  

  
Hiiumaa vallavalitsus ja osavallavalitsused 

Vallavalitsus ja osavallavalitsused korraldavad oma ametnikele ja töötajatele kaugtöö nii paljudele kui võimalik. Seega võimalusel kirjutage või helistage inimesele, kellega soovite suhelda. Valla töötajate ja ametnike kõik kontaktid

 

E, 10. mai 
Kl 9 vallavalitsuse ja osavallavalitsuste ühine videokoosolek Teamsis 
Kl 10 osalevad vallavanem Hergo Tasuja ja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla Johannes Tralla veebiseminaril "Mida on Euroopal koroonakriisist õppida?" 
Kl 15 osaleb vallavanem Hergo Tasuja Lääne regiooni kriisikomisjonil  
Kl 15.45 kohtub vallavanem Hergo Tasuja Elektrilevi juhatuse liikmetega  

 

T, 11. mai  
Kl 9.30 osaleb ühistranspordispetsialist Piret Sedrik nõupidamisel Transpordiameti ühistranspordiosakonnaga Teamsis  
Kl 12 spordikeskuse ehituskoosolek 
Kl 13 kohtuvad vallavanem Hergo Tasuja, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla ning haridusspetsialist Ivi Remmelg riigikontrolli auditiga veebi teel  
Kl 15 kohtub vallavanem Hergo Tasuja Kultuurikapitali esindajatega  
 
K, 12. mai 
Kl 9 juhtkonna koosolek  
Kl 10 vallavalitsuse istung  
KL 10-15.30 osaleb avalike suhete spetsialist Kärolyn Kivistik Tallinna Ülikooli koolitusel "Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel". 
Kl 12 toimub Kärdla Keskväljakul Kärdla Linnaraamatukogu 150. sünnipäeva tähistamine, osalevad vallavanem Hergo Tasuja ja kulutuurispetsialist Anu Tammearu  
Kl 14 osaleb noorsootöö spetsialist Kristel Pisa koolitusel "Noored ja tehnoloogia" 
Kl 14 osalevad osavaldade sotsiaaltööspetsialistid Kõrgessaare-Kärdla-Pühalepa sotsiaalkomisjonis   
Kl 15.30 Käina osavallakogu koosolek Käina vallamajas  
Arenguosakonna juhataja Monika Pihlak osaleb MTÜ Suuremõisa Lossi arenguseminaril  
 
N, 13. mai  
Kl 9 üldplaneeringu koosolekul osalevad arhitekt Kaire Nõmm, arenguosakonna juhataja Monika Pihlak, maa- ja ehitusspetsialistid, konsultandid 
Kl 10 osaleb arenguspetsialist Aivi Telvik KOP komisjoni infopäeval Zoomi teel  
Kl 12.30 osaleb noorsootöö spetsialist Kristel Pisa Infohundi meeskonna veebikoosolekul  
Kl 13 osaleb kultuurispetsialist Anu Tammearu kultuurijuhtide ümarlaual 
Kl 13 osalevad kultuuri- ja haridusosakonna juhataja Karin Kokla ning haridusspetsialist Ivi Remmelg veebikoolitusel "360 kraadi hindamine"   
Kl 15 osaleb vallavanem Hergo Tasuja merespordi teemalisel arutelul  
Kl 16 osaleb vallavanem Hergo Tasuja eestseisuse koosolekul  

 

R, 14. mai 
Kl 9 Liikluskomisjon Kärdla vallamajas, osalevad vallavanem, osavallavanemad ja ühistranspordispetsialist  
Kl 9 osalevad sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe, sotsiaaltööspetsialist Kairi Priit ja osavaldade sotsiaaltööspetsialistid  koostöökohtumisel Töötukassa esindajaga. 

 

 

Töölt eemal 
14. maini on töölt eemal Kärdla sekretär Merilin Must, asendab Pühalepa sekretär Katrin Paat. Samuti on eemal Käina sotsiaaltööspetsialist Heli Tuisk, asendab Emmaste sotsiaaltööspetsialist Liia Rull 

 

Valla hallatavad asutused ja sihtasutused 

 

T, 11. mai 
Kl 10 Hiiumaa arenduskeskuse infokoosolek 
Kl 11 osaleb arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg Hiiumaa toetusfondi töökoosolekul  
Kl 13 kohtub Liis Remmelg turismiinfo levitajatega veebi teel  

 

K, 12. Mai 
Kl 10 osaleb Liis Remmelg maakondlike arenduskeskuste juhatajate nõupidamisel  
Kl 10  osaleb digiturundusspetsialist Triin Vasli õpi koos Google'ga koolitussarja koolitusel „Tõhus meiliturundus ettevõttele"  
Kl 12 toimub Kärdla keskväljakul Kärdla Linnaraamatukogu 150. sünnipäeva tähistamine 
Kl 13 Alustavaja ettevõtja baaskoolituse teenusearenduse töötuba, osalevad Liis Remmelg ja projektijuht Angela Koit 
 
N, 13. mai  
Kl 10 osaleb MTÜ konsultant/programmide koordinaator Kaja Sõrmus KOP hindajate koolitusel veebi teel 
 
R, 14. mai 
Kl 9 osaleb Liis Remmelg koolitusel "Protsesside juhtimine teenusettevõttes"