« Tagasi

Hiiumaa nädala eelinfo: 4.–10. veebruar 2019

Hiiumaa vallavalitsus ja osavallavalitsused  


E, 4. veebruar 

Kl 9 Hiiumaa valla videokoosolek 
Kl 10 Emmaste osavalla infokoosolek 
Kl 10 Pühalepa osavalla infokoosolek 
Kl 10 osalevad Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann ja Pühalepa osavalla haldusjuht Argo Valgma Kärdla Veevärgi nõukogu koosolekul 
Kl 11 Käina osavallakogu koosolek
Kl 13.15 Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja kohtub Arenduskeskuse esindajate, Emmaste kooli direktor Merje Kikase ja võõrkeele õpetajaga rootsi keele õpetamise teemal
Kl 16 osaleb vallavanem Reili Rand Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolekul 
Kl 17 osalevad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla ja Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja Emmaste lasteaia hoolekogu koosolekul 
Emmaste osavalla koduhooldusspetsialist Aimi Jaarma tööautoga remondis Haapsalus 

T, 5. veebruar 

Kl 9 Emmaste osavalla allasutuste juhtide ümarlaud, osaleb ka osavalla vanem Hergo Tasuja 
Kl 11 kohtuvad Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja ning sotsiaaltöö spetsialist Liia Rull Agapäeotsa agaratega. 
Kl 10 sekretäride kokkusaamine Pühalepa vallamajas

Kl 13-14.30 kultuurispetsialist Anu Tammearu osaleb turundusstrateegia tegevuskava arutelu koosolekul
Kl 14 pakendijäätmete teemaline koosolek, millel osalevad arenguosakonna juhataja Monika Pihlak, keskkonnaspetsialist Raina Smill, Hiiumaa Prügila esindaja Martin Kagadze, pakendiorganisatsioonide esindajad 
Kl 14 ühistranspordispetsialist Piret Sedrik , Kõrgessaare osavalla vanema Üllar Laid ja Kõrgessaare osavalla haridusasutuste esindajad osalevad Kõrgessaare noortemajas bussiliikluse arutelul: kuidas kasutada võimalikult suures osas ühistranspordi võimalusi kooli, lasteaia ja noorte elus. 
Kl 15 Pühalepa osavalla kogu koosolek, osaleb Pühalepa osavalla vanem Liili Eller

Kl 15-16.30 kultuurispetsialist Anu Tammearu osaleb valdkondade ümarlaual Kõrgessaares
Kl 17 Kärdla osavallakogu koosolek 
Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann ja osavallakogu esinaine Anu Pielberg tutvustavad Hiiumaa Gümnaasiumis osavalla ja osavallakogu tegemisi 

K, 6. veebruar 

Kl 9.30 juhtkonna koosolek 
Kl 10.30 vallavalitsuse istung  
Keskkonnaspetsialist Raina Smill osaleb Keskkonnainspektsiooni järelevalvekoolituse II õppepäeval Saaremaal 
Haridusspetsialist Ivi Remmelg tegeleb matemaatika piirkondliku olümpiaadi korraldamisega 

N, 7. veebruar 

Kl 10.50 Kärdla osavallakogu noorte esindaja valimised Hiiumaa gümnaasiumis  
Kl 13 Tuuletorni ehituse töökoosolek Käinas 
Kl 14 kultuurispetsialist Anu Tammearu, Pühalepa osavalla vanem Liili Eller ja Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid osalevad Laulu- ja tantsupeo infokoosolekul Kärdlas 
Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja esindab Hiiumaad messil Tourest 2019 Tallinnas 

R, 8. veebruar 

Kl 10 turvalisuse nõukogu 2019. aasta tööplaani sisustamise arutelu koos politsei, pääste ja merepäästega 
Kl 11 valllavanem Reili Rand külastab ettevõtet 
Sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe osaleb Laste ja perede komisjonis 
Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja, arenguspetsialist Aivi Telvik ja vallavanema abi Mirjam Savioja esindavad Hiiumaad messil Tourest 2019 Tallinnas 

L, 9. veebruar 

Vallavanem Reili Rand osaleb SA Hiiumaa Sadamad meeskonnaga Helsingi meremessil 
Arenguspetsialist Aivi Telvik esindab Hiiumaad messil Tourest 2019 Tallinnas 
Haridusspetsialist Ivi Remmelg tegeleb piirkondliku kunstiolümpiaadi korraldamisega 

P, 10. veebruar 

Vallavanem Reili Rand osaleb SA Hiiumaa Sadamad meeskonnaga Helsingi meremessil 
Arenguspetsialist Aivi Telvik ja vallavanema abi Mirjam Savioja esindavad Hiiumaad messil Tourest 2019 Tallinnas 

 

Töölt eemal 

6.-7. veebruaril on töölt eemal Emmaste osavalla koduhooldusspetsialist Aimi Jaarma 
 
 

Valla hallatavad asutused ja sihtasutused 

 
E, 4. veebruar 

Kl 10.30 Hiiumaa arenduskeskuse töökoosolek 
Kl 14.45 Kärdla põhikooli juhtkonna koosolek värskes õhus jalutades – Seera ja jütusta! 
Kärdla põhikooli direktor Margit Kagadze osaleb kooliuuenduse arutelul Tallinnas 

T, 5. veebruar 

Kl 9 osaleb noorte ettevõtluskonsultant Henri Reeder Kärdla põhikoolis Ettevõtliku Kooli programmi koosolekul 
Kl 15.15 - 16.15 Kärdla põhikooli personalile tsirkuseteraapia tutvustus Luidja Tsirkusetalult   

K, 6. veebruar 

Matemaatikaolümpiaadi piirkondlik voor 

N, 7. veebraur 

Kl 9 raamatupidamiskoolitus "Ülevaade maksuseaduste muudatustest. Raamatupidamise aastaaruanne" endise maavalitsuse saalis Leigri v 5 
Kärdla põhikooli direktor Margit Kagadze ja õppejuht Liisi Mäeumbaed osalevad Haridusjuhtide Aastakonverentsil Pärnus  

R, 8. veebruar 

Kl 10-11.20  Palade Loodushariduskeskuses koolitus Hiiumaa valla koolide õpilastele ja õpetajatele teemal uurimis- ja loovtöö koostamine ja esitlemine. Koolitust viib läbi Tallinna ülikooli õppejõud Tiiu Koff 
Kl 12.30-13.45 Hiiumaa gümnaasiumi auditooriumis koolitus Hiiumaa valla koolide õpilastele ja õpetajatele teemal uurimis- ja loovtöö koostamine ja esitlemine. Koolitust viib läbi Tallinna ülikooli õppejõud Tiiu Koff 
Kärdla põhikooli direktor Margit Kagadze ja õppejuht Liisi Mäeumbaed osalevad Haridusjuhtide Aastakonverentsil Pärnus  
Turismiinfokonsultant Mari-Liis Hirv ja projektijuht Katrin Sarapuu tutvustavad Hiiumaad messil Tourest 2019 Tallinnas 

L, 9. veebruar 

Turismiinfokonsultant Mari-Liis Hirv ja projektijuht Katrin Sarapuu tutvustavad Hiiumaad messil Tourest 2019 Tallinnas 

P, 10. veebruar 

Turismiinfokonsultant Mari-Liis Hirv ja projektijuht Katrin Sarapuu tutvustavad Hiiumaad messil Tourest 2019 Tallinnas 
 

 

Hiiumaa sündmuste lisainfot vaata veebilehelt: hiiumaa.events