« Tagasi

Hiiumaa nädala eelinfo: 7.–13. jaanuar

Hiiumaa vallavalitsus ja osavallavalitsused


E, 7. jaanuar

Kl 9 valla kõigi majade videokoosolek

Pärast videokoosolekut Pühalepa ja Emmaste osavalla infokoosolek

Kl 12.30 Käina osavallakogu koosolek

Kl 13 arenguosakonna juhataja Monika Pihlak ja arhitekt Kaire Nõmm osalevad Hiiumaa spordikeskuse ja Hiiumaa haigla helikopteriplatsi teemalisel nõupidamisel koos Hiiumaa haigla, lennuameti ja lennusalga esindajatega

Ühistranspordispetsialist Piret Sedrik Tallinnas seoses lennuhankega

Arenguosakonna juhataja Monika Pihlak, arhitekt Kaire Nõmm ja arenguspetsialist Aivi Telvik kohtuvad Keskväljaku-äärsete kinnistute omanikega


T, 8. jaanuar

Kl 9 maa- ja ehitusspetsialistide kokkusaamine Kärdlas vallamajas

Kl 9.15 Emmaste allasutuste ümarlaud

Kl 9.30 osakonnajuhtide infokoosolek

Kl 13.30 vallavanem Reili Rand külastab ettevõtet Pharma Systems Eesti OÜ

Kl 15 vallavanem Reili Rand külastab ettevõtet Meritik OÜ

Arenguosakonna juhataja Monika Pihlak, arhitekt Kaire Nõmm ja arenguspetsialist Aivi Telvik kohtuvad Keskväljaku-äärsete kinnistute omanikega

Ühistranspordispetsialist Piret Sedrik Tallinnas kohtumisel TS Laevade esindaja ja maanteeametiga


K, 9. jaanuar

Kl 9.30 vallavalitsuse istung

Kl 15 vallavolikogu istung

Arenguosakonna juhataja Monika Pihlak osaleb rahandusministeeriumis merealade üldplaneeringu fookusgrupi kohtumisel


N, 10. jaanuar

Kl 12 Käina osavallavanem Omar Jõpiselg osaleb Tuuletorni ehituskoosolekul

Arhitekt Kaire Nõmm osaleb Tallinnas koolitusel "Keskkonnamõjude strateegilise hindamine üldplaneeringu osana"


R, 11. jaanuar

Kl 9.30 vallavalitsuse ja osavallavalitsuste ühine koolituspäev. Hiiumaa vallavalitsus ja osavallavalitsused on sel päeval suletud.

Kl 18 osaleb Pühalepa osavalla vanem Liili Eller MTÜ Hiiukala koosolekul Suuremõisas

Vallasekretär Helen Härmson osaleb valimiste korraldamisega seotud koosviibimisel TallinnasTöölt eemal


10.18. jaanuaril on töölt eemal haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin KoklaValla hallatavad asutused ja sihtasutused


E, 7. jaanuar

Kl 10.30 Hiiumaa arenduskeskuse infokoosolek

Kl 14 Kärdla põhikooli juhtkonna koosolek värskes õhus jalutades. Põhikool kutsub üles ka teisi Hiiumaa asutusi ja ettevõtteid korraldame sel aastal koosolekuid, mõttetalguid ja ajurünnakuid formaadis "Talk and Go".


T, 8. jaanuar

Kl 8.30-16.30 toimub Tuuru majas koolitus "Logistika ja tarneahela juhtimine praktikas" Koolitaja Jelizaveta Janno Tallinna tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudist

Kl 13.30 Hiiumaa arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg ja ettevõtluskonsultandid osalevad Lääne-Eesti piirkondliku investorkonsultandiga ühisel ettevõtete külastusel

Kl 15 Kärdla põhikooli töötajate väljasõit Pühalepa osavalda. Tervitame uut aastat ühise matkaga, millele järgnevad mõttetalgud uue koolimaja teemadel.


K, 9. jaanuar

Kl 11.30 kohtuvad arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg ja MTÜde konsultant/programmide koordinaator Kaja Sõrmus Tartu rahvaülikooli esindajatega seoses ESF koolitustega Tuuru majas

Turismi- ja turundusspetsialist Anne-Ly Torstensson kohtub Tallinnas kontseptsioonibürooga Identity, teemaks turundusstrateegia


N, 10. jaanuar

Kl 10 Kärdla põhikooli direktor Margit Kagadze ja Hiiumaa arenduskeskuse noorte ettevõtluskonsultant Henri Reeder osalevad Rajaleidja keskuses hariduskonverentsi töörühma koosolekul.


Töölt eemal

Hiiumaa arenduskeskuse projektijuht Katrin Sarapuu on eemal kuni 16. jaanuariniHiiumaa sündmuste lisainfot vaata veebilehelt: hiiumaa.events