« Tagasi

Hiiumaa vald: ootame riigilt ühenduste kindlust

Täna pärastlõunal kohtuvad Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik ja vallavanem Reili Rand majandus- ja taristuminister Kadri Simsoniga, kes külastab Hiiumaad transpordiühenduste küsimuses.

Hiiumaa vallajuhid lähevad kohtumisele kolme põhimõttega:

  • Kui algavad Rukki kanali kaua oodatud süvendamistööd, siis on oluline, et parvlaevaühendus mandriga ei katkeks.

  • Riigil tuleb tagada valmisolek eriolukordadeks ja sellele aitab kaasa, kui nii Heltermaale kui Rohukülla rajatakse teise laeva vastu võtmiseks sobivad kaldarambid. Hetkel on mõlemas sadamas üks uute laevade vastu võtmiseks sobiv ramp.

  • Hiiumaa elukeskkonna ja ettevõtluskeskkonna tagamiseks on oluline stabiilne parvlaevaühendus ja selle osana ka aastaringne põhigraafik mitte vähem kui kolmetunniste väljumiste vahedega.

Vald näeb ka selget vajadust maanteeameti ja vedaja vahel sõlmitud veolepingu tüüptingimuste muutmiseks. "On hea meel tõdeda, et juba on töös meie soov, et eriolukorras toimetamise põhimõtted lepitakse kokku Hiiumaa vallaga," ütles Hiiumaa vallavanem Reili Rand.

Rand kiitis möödunud kuudel toimunud head koostööd TS Laevade ja maanteeametiga. "Kõik osapooled on leidnud häid ja operatiivseid lahendusi," ütles Rand.

Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik ütles, et soovib valla poolt kindlasti tänada TS Laevu ja maanteeametit ladusa koostöö eest eriolukorra lahendamisel keerulistes navigatsioonioludes. "Samas on praeguseks selgeks saanud, et kriisi tekkimise peamine vastutus on Rohuküla ja Heltermaa vahelise veetee hooldajal ehk veeteede ametil, kes pole Rukki kanalit õigeaegselt hooldanud ega püüdnud leida ka omapoolseid operatiivseid lahendusi kriisiolukorra lahendamiseks," ütles Viidik.

Lennujaama tänavustest investeeringutest rääkides ütles Rand, et hiidlaste ootus on, et lennuühenduse kvaliteet paraneks veel tänavu ja tagatud oleks stabiilne ühendus. "Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ülesanne on tagada, et Hiiumaa liini teenindaval lennukil oleks valmisolek pärast GNSS-süsteemiks vajalike rajatulede paigaldamist see ka koheselt kasutusele võtta," ütles Rand.

Veel tänavu teeb AS Tallinna Lennujaam Kärdla lennujaamas suuremahulised tööd, mis hõlmavad muuhulgas rajakatte ja tulede uuendamist, mis annab võimaluse globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi GNSS kasutusele võtmiseks ja lennukil maanduda ka keerulisemates ilmaoludes.

Hiiumaa vald on kogunud nii ettevõtjatelt, hiidlastelt kui Hiiumaa külalistelt tagasisidet möödunud kuude keerulisemate transpordiolude osas. Üleeile kohtusid vallajuhid Hiiumaa ettevõtjatega, et saada neilt veel sisendit tänaseks kohtumiseks. Ettevõtjad väljendasid nördimust, et minister ei leidnud oma tihedas ajagraafikus võimalust kohtumiseks Hiiumaa ettevõtjatega.