« Tagasi

Hiiumaa vallavalitsuse juristiks saab kandideerida 16. maini

Juristi ametikoha eesmärk on Hiiumaa valla ametiasutuste ja hallatavate asutuste teenistujate juriidiline teenindamine ja muu õigusalane töö. 

Peamised tööülesanded on: 

 • osaleb valla õigusaktide ja lepingute koostamisel ning läbivaatamisel, esitab vajadusel arvamusi ja ettepanekuid; 

 • nõustab valla teenistujaid õigusloome valdkonnas; 

 • esindab valda kohtueelses menetluses ja vajadusel kohtus; 

 • koostab õigusalaseid teadmisi nõudvaid vallavalitsuse kirju ja seisukohti; 

 • täidab valla andmekaitse spetsialisti ülesandeid. 

 

Nõudmised kandidaadile: 

 • õiguse õppesuunal riiklikult tunnustatud magistrikraadi olemasolu või õiguse õppesuunal bakalaureusekraadi olemasolu ja vähemalt kaheaastane avaliku teenistuse seadus § 2 tähenduses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses töötamise kogemus; 

 • avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine; 

 • tööks vajalike riigi ja valla õigusaktide tundmine, nende kasutusoskus; 

 • intellektuaalne võimekus, hea suhtlemis- ja väljendusoskus; 

 • eesti keele oskus C1-tasemel, ühe võõrkeele oskus B1-tasemel ametialase sõnavara valdamisega; 

 • algatusvõime, pingetaluvus, analüüsi- ja arenemisvõime. 

 

Pakume: 

 • erialast koolitust; 

 • meeldivat töökeskkonda ja meeskonda; 

 • 35 kalendripäeva puhkust. 

Kandideerimiseks esita motiveeritud sooviavaldus koos elulookirjelduse ning haridust tõendavate dokumentidega digiallkirjastatult valitsus@hiiumaa.ee 16. maiks 2021. a