« Tagasi

Hiiumaa vallavolikogu koguneb erakorraliselt

Kolmapäeval, 9. jaanuaril kell 15 koguneb Kärdlas erakorraliselt Hiiumaa vallavolikogu, et arutada uuesti 20. detsembri volikogus tehtud otsust maksta kõigile vallavolikogu liikmetele preemiat. Istungi päevakorras on üks sisupunkt, mille eesmärk on tühistada volikogu liikmetele preemia maksmise otsus.

 

20. detsembri istungil tegi volikogu liige muudatusettepaneku eelnõu osas, mis puudutas vallavanemale ja volikogu esimehele preemia maksmist: ettepanek oli maksta teenistujatega võrdsetel alustel preemiat ka volikogu liikmetele. Volikogu hääletuse tulemusel otsustati muudatusettepanek eelnõule lisada ning tervikteksti hääletusel võeti muudetud eelnõu vastu.


Volikogu otsuse peale saatis aasta viimasel päeval Hiiumaa vallavolikogule märgukirja rahandusministeerium, kes teostab järelevalvet kohalike omavalitsuste üle. Selles märgitakse, et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi peab volikogu liige juhinduma seadusest ka juhul, kui volikogu liige ei teadnud otsustamisel, et taolise otsuse tegemiseks puuduvad seadusest tulenevad volitused. Ministeerium märgib, et kuna antud juhul puudus õiguslik alus volikogu liikmetele preemia maksmiseks, siis sellist otsust täitmisele pöörata ei saa. ministeerium tegi ettepaneku, et seadusega vastuolu lahendamiseks tuleks Hiiumaa vallavolikogul vastav volikogu otsus kehtetuks tunnistada osas, mis näeb ette volikogu liikmetele preemia maksmise.


Oma õigusliku seisukoha andis ka Hiiumaa vallasekterär Helen Härmson, kes kinnitas, et volikogul ei ole õigust volikogu liikmetele preemiat määrata ning vastav otsus tuleb tunnistada kehtetuks.


Lisamaterjaid:

Eelnõu ja lisamaterjalid

Otselink otsusele, eriarvamusele ja märgukirjale