« Tagasi

Käinasse plaanitakse uut poodi ja enamgi

Üle aasta väldanud protsess leida hea asukoht uuele plaanitavale Käina poehoonele on jõudnud esimese eskiislahenduseni, millega vald plaanib lahendada ka Käina kardiraja ja tööstusala küsimused. Vallavalitsus valmistub detailplaneeringu algatamisega volikogu ette minema märtsi istungil.

Hiiumaa tarbijate ühistu, kes on tundnud huvi rajada Käinasse uus kaubanduskeskus, küsis hiidlaste arvamust Käina poe uue võimaliku asukoha kohta mullu Kärdlas sügislaadal ja Käina poes tehtud küsitlusega. Käina kaardil oli välja pakutud kuus võimalikku asukohta, mille vahel said vastajad valida. Kokku avaldas poe tulevase asukoha kohta arvamust 604 inimest ja kõige rohkem ehk 160 häält sai just praegune kardirada. Teine eelistus oli Sõpruse põik, mille valisid 119 inimest. 108 inimest valisid asukoha kardiraja vastas üle maantee. Neljas eelistus oli Padarimäe ja kardiraja vaheline ala, mille valisid 107 vastajat. Kärdla teeristi toetasid poe asukohana 94 vastajat. 12 inimest pakkusid poe asukohana välja ujula ning Käina huvi- ja kultuurikeskuse vahelise ala. Kaks inimest pakkusid, et uus kauplus võiks asuda Aure poe taga ja kaks soovitasid Võilille tänavat.

Käina osavallavanem Omar Jõpiselg märkis, et antud planeeringu eskiis on veel kaugel lõplikust lahendusest, kuid andis huvitatud osapooltele selguse, et lahendus on võimalik. „Sellega on võimalik visuaalselt näidata, millest jutt käib, kui räägitakse ideest kolida "Käina pood kardiraja peale"," ütles Jõpiselg.

Eskiisjoonisel on kujutatud, et lisaks uuele kauplusehoonele tekiks ka täiendav mahasõit maanteelt, tööstusala oleks ohutult piirdega eraldatud ja tanklal oleks ruumi kolida asulast välja. Jõpiselg ütles, et uue kaubanduskeskuse Lõuna-Hiiumaale ehitamine oleks oluline vallaelanikele ja samas annaks uut hingamist Käina asulale. „Vald maaomanikuna on huvitatud sellest, et tuua krundile võimalikult palju uut arengut. Dagöplast on huvitatud, et nende tootmisprotsess oleks tulevikus ohutum ja mugavam. Olereksi oleme protsessi kaasanud, et leida piisavalt hea lahendus, et vääriks tankla asula keskelt välja kolida. Kardiraja haldaja Heiki Hõbemägi kaasati selleks, et kardirada lihtsalt uude kohta ei koliks, vaid saaks ka tänasest peajagu paremaks. Kemehh selleks, et tagada nende krundile ligipääs põhja poolt ka tulevikus," selgitas Jõpiselg. „Ükshaaval neid küsimusi lahendada oleks niipalju kallis, et neid tõenäoliselt  ette ei võetaks. Komplektina on see võimalik, kuigi tõesti samuti mitte odav. 20 aasta perspektiivis on see siiski  ka rahaliselt mõistlik igale üksikule osapoolele – pood kaubanduslikult kõige paremas asukohas, tehas oma suletud territooriumil ja otse maanteele pääsuga, tankla maantee ääres ja kaubanduse külje all, kardirada renoveerituna ja võistlustele avatuna."

Planeeringuga tekiks võimalus 2-3 korda suurema kaubanduspinna rajamiseks. Täpne parkimiskohtade arv selgub projekteerimisel, aga plaanitud on 60 parkimiskohta. Võrdluseks tänase Käina Konsumi juures on umbes 30 parkimiskohta. Jalakäijatele tekib võimalus liikuda poodi kergliiklusteid mööda tööstusalast lääne ja ida poolt.

Kardirada oleks uues kohas võimalik kujundada profispordi nõuetele vastavalt tänasele Eesti meistrivõistluste tasemele. Jõpiselg lisas, et hiljemalt kolme aasta pärast vajaks tänase kardiraja rajakate remonti. Samuti vajab lahendust olukord, et kardivõistlusi saab praegu teha vaid ajal, mil samas kõrval tegutsev plastiettevõte Dagöplast on kollektiivpuhkusel. Rajaga koos plaanitakse ehitada ka uued müratõkked. „Peame väga oluliseks, et olukord müraga muutuks paremaks võrreldes tänasega," ütles Jõpiselg. Uue kardiraja rajamine maksab hinnanguliselt kuni 400 000 eurot, lisaks 100 000 tänavate ja kergliiklustee ehituseks, mille vald loodab saada kinnistute müügist.

Joonisel lillaga märgitud ala on reservmaa kas tulevaseks kaubanduskeskuse laienduseks, äripinnaks või logistikakeskuseks.

Kõikide loodavate kruntide müügi otsused ja müügi korra otsustab volikogu. Vallavara valitsemise korra järgi on võimalik kasutada eel-läbirääkimistega enampakkumise võimalust. Müügi saab vald välja kuulutada pärast planeeringu vastuvõtmist, kui on selgunud kruntide suurused ja muud tingimused.Käina planeeringu eskiis