« Tagasi

Kärdla kanalisatsioonitööd jätkuvad

Aprillis ja mais jätkuvad Kärdla kanalisatsioonitööd, mistõttu on Kärdla tänavad tööpiirkonnas suletud orienteeruvalt märgitud kuupäevani ja mitte terves pikkuses, vaid seal, kus parasjagu tööd käivad.

Kärdla kanalisatsioonitööde kaart

Kabeli tänav on suletud Väike-Liiva ja Metsa tänava ristmikul kuni 31. märtsini.

Vabaduse tänav on osaliselt suletud kuni 30. aprillini, tänava osalist sulgemist alustatakse Vabaduse ja Sanglepa ristmikust ja liigutakse Tiigi tn suunas.Kärdla kanalisatsioonitööde kaart

Tiigi tänav on suletud Vabaduse tänavast kuni Allika tänavani kuni 20. aprillini, töödega alustatakse Allika tn poolsest otsast. Kärdla kanalisatsioonitööde kaart

Tiigi tänava lõigud Karja tänavalt kuni Oja tänavani, Oja tänavalt kuni Loigu tänavani, Loigu tänavalt kuni Aia tänavani on suletud kuni 20. maini.

Kärdla kanalitsioonitööde kaartValli tänav on suletud kuni 20. aprillini Lepiku-Valli ristmikust kuni Valli-Aia ristmikuni. Töödega alustatakse Lepiku tänava poolsest otsast. Ligipääs Lepiku tänavale Kalamaja tn kaudu.

Kärdla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise projekti Kärdla IV ehitustööde käigus rajatakse torustikud, reoveepumplad, katsetatakse torustikke ja seejärel taastatakse suvekuudel teekatted. Liiklust korraldab OÜ Warren Safety, peatöövõtja on OÜ Saveka Torutööd.

Argo Valgma
Kärdla osavalla haldusjuht