« Tagasi

Konkurss Kärdla Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks

HIIUMAA VALLAVALITSUS  kuulutab välja konkursi KÄRDLA PÕHIKOOLI DIREKTORI 1,0 ametikoha täitmiseks

Kooli tegevuse eesmärk on pakkuda võimalust omandada heatasemeline põhiharidus õppija individuaalset arengut toetavas koolikeskkonnas.

Tööülesanded:

Direktor vastutab kooli õiguspärase ja tulemusliku tegevuse eest ning juhib kooli arendustegevust koostöös erinevate huvigruppidega.

Direktori ülesanded tulenevad põhikooli-ja gümnaasiumiseadusest sätestatust.

Nõudmised kandidaadile:

Direktori kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas.

Direktorilt ootame:

 • haridusvaldkonnas töötamise kogemust;
 • innovatsiooni juhtimist;
 • meeskonna juhtimist;
 • iga õpilase arengu toetamist;
 • tulemuspõhist juhtimist;
 • head kommunikatsiooni juhtimist;
 • koostöövõimet ja väga head suhtlemisoskust;
 • väga head koostööd Hiiumaa Gümnaasiumiga ja kogukonnaga.

Konkursil osalemiseks kandidaadil esitada:

 • avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
 • visioon Kärdla Põhikooli töö korraldamisest ja arendamisest (kuni üks A4).

Dokumendid palume esitada hiljemalt 12.8.2018 digitaalselt allkirjastatuna elektronpostiaadressile valitsus@hiiumaa.ee või paberkandjal allkirjastatult Hiiumaa  Vallavalitsuse aadressil Keskväljak 5a, Kärdla 92413, Hiiu vald, Hiiu maakond märgusõna „Direktori konkurss".

Täiendav info: Tiia Liibert 53308832; tiia.liibert@hiiumaa.ee