« Tagasi

Külaseltside ja sporditegevuse toetus Käinas

Käina osavald teatab, et kuni 9. aprillini pikendatakse tähtaega Käina osavallas tegutsevate külaseltside ja sporditegevuse toetamiseks. Toetust jagatakse vastavalt täna kehtivatele Käina vallavolikogu kordadele. Täpsem info Käina osavallavalitsusest tel 462 2888.

Tänavu erinevad veel osavaldade lõikes võimalused mittetulundusühingute toetuste taotlemiseks ja samuti erinevad veel tähtajad. Erinevuse põhjustab asjaolu, et iga endise valla territooriumil kehtivad õigusaktid kehtivad veel samas piirkonnas seni, kuni ei ole vastu võetud uusi õigusakte.