« Tagasi

Lumelükkajate kontaktid

Talvised teeolud on saabunud ning lähiaja ilmaprognooside kohaselt on oodata lumelisa. Lumetõrjet Hiiumaa kohalikel teedel korraldavad osavallad.  

Käina osavald 
Lumetõrje eest Käina osavallas vastutab haldusjuht Tõnu Koppel, 5464 0223, tonu.koppel@hiiumaa.ee. 
 
Käina alevikus, Putkastes ja Käina ümbruses korraldab lumetõrjet Kemehh OÜ. 
Kontakt Tõnis Teemets, 5023108. 
 
Kassari ja Männamaa piirkondades korraldab lumetõrjet Laserlink OÜ. 
Kontakt Aivar Kääramees, 5299414. 

 

Kärdla osavald 
Kärdla linna tänavatel korraldab lumetõrjet AS Tariston. 
Kontakt Aivar Tammeveski, aivar.tammeveski@tariston.ee, 514 8653. 
  

Kõrgessaare osavald  
Kõrgessaare osavalla territoorium on jaotatud neljaks lumetõrje piirkonnaks:  
 
I piirkond 
Tahkuna, Koidma, Reigi, Pihla. 
Teenuse osutaja OÜ Randmäe. Kontakt Henry Laanemäe, 5691 3883.           
 
II piirkond 
Kõrgessaare, Lauka, Heiste. 
Teenuse osutaja Metsamehe talu OÜ. Kontakt Maanus Valk, 53414170. 
 
III piirkond  
Jõeranna, Luidja, Villamaa, Hüti. 
Teenuse osutaja Metsamehe talu OÜ. Kontakt Maanus Valk, 53414170. 
 
IV piirkond 
Suureranna, Kiduspe, Kõpu, Kalana.  
Teenuse osutaja Maaranna OÜ. Kontakt Enn Randmaa, 5027537. 

  

Emmaste osavald 
Emmaste vallas korraldab lumetõrjet EMKO. Kontakt Tiit Reha, 58837709, tiit.reha@hiiumaa.ee.  

  

Pühalepa osavald 
Pühalepa osavalla territoorium on jaotatud neljaks lumetõrje piirkonnaks:  

I piirkond  
Tareste, Prählamäe, Linnumäe, Hausma, Tubala, Ala, Loja, Lõpe, Sakla, Tammela, Undama, Vilivalla ja Nõmba külad. 
Teenuse osutaja Dagosan OÜ. Kontakt Märt Varblane,  5051670, dagosan@dagosan.ee

 

II piirkond 
Hiiessaare, Kukka, Lõbembe, Paluküla, Palade, Kõlunõmme, Partsi külad. 
Teenuse osutaja Dagosan OÜ. Kontakt Märt Varblane,  5051670, dagosan@dagosan.ee

 

III piirkond 
Harju, Kuri, Sääre, Suuresadama, Reikama, Tempa, Hellamaa, Värssu, Puliste, Hagaste, Kerema, Pühalepa. 
Teenuse osutaja FIE Toomas Remmelkoor Harju talu. Kontakt Toomas Remmelkoor, 56474163, tomremm@gmail.com

 

IV piirkond 

Heltermaa, Aruküla, Sarve, Soonlepa, Valipe, Suuremõisa, Hilleste, Vahtrepa, Salinõmme, Kalgi, Viilupi külad. 
Teenuse osutaja FIE Johannes Remmelkoor. Kontakt Johannes Remmelkoor, 56221463, johremm@gmail.com

 

 

Lumelükkamise teenuse pakkujad eraisikutele  

Lume lükkamine lume freesiga Hiiumaal: Ken Poola, 58351400.  

Kärdla osavald:  
Väike rataslaadur: Märt Saar, 5082617. 
Suured sahaga traktorid: Aivo Kriiska, 5034396. 
Lumefrees: Verner Pukk, 56165555.  
  
4x4 abi kinni jäänud autode päästmiseks:  
Martti-Jan Afonin, 56497884 (Kärdla-Kõrgessaare)  
Allan Leigri, 56158516 (Kärdla-Kõrgessaare)  
Anari Aul, 56962277 (Kärdla)  
  
Käina osavald: 
Labidas, atv, traktor: Kalev Oolmets, 5684 4320. (Käina ja Käina ümbrus) 
2.3 meetrine sahk: OÜ Kaigutsi Farm, 5660 6382, 5330 4373. 
Väiketraktoriga Avant, lumesahk ja kopp: Aivar Kõrm, Korrashoid OÜ, 53 232 661. 

 

Emmaste osavald: 
Lumelükkamise teenus: Kaarel Niit, 5660 6403.  

 

Kõrgessaare osavald: 

Kaido Kiin, 5110750 (Lauka) 
Henri Laanemäe, 56913883 (Mangu) 
Tanel Aron, 5028560 (Kopa) 

 

Maanteeinfo telefon 1247 

Transpordiameti maanteeinfo telefonile 1247 saate ööpäevaringselt edastada infot riigiteedel esinevate probleemide kohta. 

Helistage, kui märkate et:  

 • teel on liiklustakistus; 

 • tee on määrdunud (sõnnik, muld, liiv jms); 

 • liiklusõnnetuse tagajärjel on teel praht; 

 • teel on liiklusohtlikud augud; 

 • kruusatee on halvas seisukorras; 

 • tee on üleujutatud; 

 • teel on libe või lumme tuisanud; 

 • teel on lahtised kivid või killustik; 

 • liiklusmärk on katki, puudu või eksitav; 

 • teele on langenud puid; 

 • teel on loomakorjus; 

 • teel on muu liiklusele ohtu põhjustada võiv olukord. 

Infotelefon registreerib teated ja edastab need Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskusele, teehooldajatele või teistele koostööpartneritele.  

Telefon 1247 töötab üleriigiliselt ja ööpäevaringselt ning numbrit saab valida nii mobiililt kui ka lauatelefonilt. Lisaks lühinumbrile on ka pikk lauatelefoni number 614 0500.  

Lühinumbrile 1247 helistamine on tasuta ja lauatelefonile helistades tuleb kõne eest tasuda vastavalt teenuse operaatori paketipõhisele hinnale.  

Maanteeinfo e-posti aadress on 1247@1247.ee. Telefoni haldab Häirekeskus. 

Turvalist liiklemist!