« Tagasi

Nädala eelinfo: 30. aprill–6. mai

E, 30. aprill

kl 9 Hiiumaa vallavalitsuse ja Kärdla osavalla valitsuse infokoosolek

kl 9 Emmaste osavalla valitsuse infokoosolek

kl 10 osakonnajuhtide infokoosolek

kl 13 volikogu revisjonikomisjon kohtub Emmaste vallamajas Emmaste valda auditeerinud audiitoriga

kl 13 toimub arengukava juhtkomisjoni töökoosolek

kl 13–15 Emmaste osavallavanem Hergo Tasuja osaleb Emmaste mini arena talgupäeval

Volikogu esimees Aivar Viidik viibib Tallinnas Eesti Linnade ja Valdade Liidus eelarveläbirääkimiste teede- ja transpordi töörühma koosolekul.

Alates esmaspäevast Emmaste osavallamajas arhivaar.


T, 1. mai

Toimub Kärdla päev Vabrikuväljakul: Kärdla 80


K, 2. mai

kl 12.30 toimub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis lennuhanke koosolek, kus osalevad vallavanem Reili Rand ja ühistranspordispetsialist Piret Sedrik

kl 9-17 SA Innove seminar Kassaris, teemaks palgasüsteemide erinevad mudelid koolis, osalevad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla, rahandusosakonna juhataja Inge Elissaar ja Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja

Kärdla ja Kõrgessaare ehitusspetsialist Triin Masing osaleb Tallinnas KOV ehitusalasel infopäeval


N, 3. mai

kl 9.30 vallavalitsuse istung

kl 16 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla spordikooli hoolekogu koosolekul

kl 14 vallavanem Reili Rand, rahandusosakonna juhataja Inge Elissaar, arenguosakonna juhataja Monika Pihlak ja Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg osalevad SA Hiiumaa Arenduskeskuse nõukogu koosolekul


R, 4. Mai

kl 9-11.30 Talgupäev: Teeme Kärdla koos põhikooliga puhtaks!

kl 9.30–15 haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla osaleb inglise keele riigieksamil välisvaatlejanaPuhkused

E, 30. aprill–R, 4. mai puhkab haridus- ja kultuuriosakonna spetsialist Tiia Liibert


R, 4. mai–P, 6. mai Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja osaleb Kaitseliidu reservõppekogunemisel SIIL.

K, 2. mai–L, 12. mai osaleb Kärdla osavallavanem Lauri Preimann reservõppekogunemisel SIIL