« Tagasi

Noorte esindaja valimine Kärdla osavallakogusse

Kärdla osavallavanem Lauri Preimann kutsub kokku Kärdla osavallas elavate noorte koosoleku, et valida noorte esindaja osavallakogusse seoses noorte senise esindaja tagasi astumisega. 

Valimised toimuvad 16. jaanuaril 2019 kell 17.30 Hiiumaa vallavalitsuse majas Kärdlas aadressil Keskväljak 5a. 

Noorte esindajaks saab olla 16–26aastane Kärdlasse sisse kirjutatud noor. Koosolekul saavad valida samas vanuses Kärdla noored. Koosolekul valitakse kaks noort: noorte esindaja ja asendajaliige. 

 

Hiiumaa osavallakogud 

 
Osavalla esinduskogu on kuueliikmeline. Osavallakogusse kuuluvad: 
  • kaks selle osavalla valimisringkonnast enim hääli saanud volikogu liiget, 
  • osavallas registreeritud ja tegutsevate ettevõtjate esindaja, 
  • osavallas tegutsevate kodanikuühenduste või külavanemate esindaja, 
  • osavallas tegutsevate haridusasutuste hoolekogude esindaja ja 
  • osavallas elavate noorte esindaja. 
Osavallakogu liikmeks võib olla isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi osavallas ja kes on andnud kirjaliku nõusoleku osavallakogu töös osalemiseks. Osavallakogu volituste aeg on võrdne volikogu volituste ajaga.