« Tagasi

Palade Loodushariduskeskus: “Kõik, mis teeme, on loodusega seotud”

Palade loodushariduskeskus sai alguse 2007. aastal, et täita auku, mis jäi biosfääri kaitseala Hiiumaa keskuse tegevuse lõpetamisest. "Tekkis mõte luua midagi uut, mis on otseselt seotud loodushariduse ja biosfääri programmiga – seda ideed kannabki looduskeskus edasi," rääkis Palade Loodushariduskeskuse eestvedaja Karin Poola.  

Karini sõnul on nende põhitegevus loodushariduslik: "Ma kipun seda küll vahel unustama, sest tööd on palju ja lisaks on meil nüüd ka Soera talumuuseum. Palju on majanduslikku tegevust juures." Sellegipoolest hoolitseb ta, et loodushariduslik tegevus kaduma ei läheks.  

Palade loodushariduskeskus pakub praegu 23 erinevat loodusprogrammi. Tänu Soera talumuuseumile on nende tegevused tugevalt seotud ka pärandõppega. Karini sõnul käivad loodus ja kultuur käsikäes.  

Populaarne #väiketaibu viib lapsed loodusesse 

Möödunud aastal, kui algas koroonaviiruse ulatuslik levik ja Karin oli loodushariduskeskuses ihuüksi, esitas ta kõik oma programmid Eesti Keskkonnahariduse Ühingu vabariiklikule komisjonile hindamiseks ja enamus neist sai ka muraka kvaliteedimärgiga tunnustatud. "Meie juurde võib julgelt tulla," kinnitas Karin. Muraka märk on kvaliteedimärk, mis kinnitab, et Palade loodushariduskeskuse sisu on kvaliteetne ja pedagoogiliselt läbi mõeldud.  

Karini sõnul on nö koroonaajal inimeste huvi Palade loodushariduskeskuse tegemiste vastu tõusnud. Kuna kevadel polnud kokkusaamised lubatud, mõeldi koostöös Palade kooli huvijuhi Grete Oleviga välja Väikese Taibu teaduskarbid, mis saadeti lastele koju. "Kui projekti alustasime, siis registreeris enam kui 70 last üle Hiiumaa. Kärutasime ringi ja viisime kaste üle saare laiali," rääkis Karin. Tema sõnul oli see nende panus, et lapsed tuleks korrakski arvutimaailmast välja, saaks katsetada ja avastada. Lisaks teaduskatsele oli iga kasti juures ülesanne ka loodusvaatlusega – see viis lapsed õue vaatlusi tegema, pildistama ja joonistama.  

Kuigi lapsed saavad praegu koolis ja lasteaias käia, otsustati novembris taas välja anda üks Väikese Taibu kast. Seekord saavad lapsed lisaks kodus katsete tegemisele ka kokku. "Kutsume lapsed kokku õue värskesse õhku ja vaatame meiega koostööd tegevad lapsed näost-näkku üle," märkis Karin.  

Tulekul teistmoodi jõulumaa 

Karini sõnul käiakse loodushariduskeskuses palju ja tööd on neil kõvasti. Vahepeal töötas ta üksi, nüüd on tal abiks ka Marge Filipenko, sest muudmoodi lihtsalt välja ei veaks, sest tulekul on nii mõndagi põnevat. 

"Sellel aastal moodustati loodushariduskeskuse nõukogu ja üks nende ettepanek oli taas elu sisse puhuda täiskasvanute ja üldse laiema üldsusega tegevustele," ütles Karin. Tema sõnul otsustati sellega alustada novembris, täna leiab aset öömatk Kaibaldi liivikule: "Teeme pikema matka, räägime loodusest ja sellest, mis see Kaibaldi liivik on ning miks ta kaitse all on. Teeme seda kottpimedas, et oleks põnevam." 

Detsember algab loodushariduskeskusesse traditsioonilise Valgest valgesse kontserdiga, kus astub üles Ott Lepland. Karini sõnul on see tänuõhtu neile, kes on panustanud oma aega ja raha loodushariduskeskusesse. Lisaks tuleb pileteid ka vabamüüki.  

Detsembri tippsündmus on kindlasti jõulumaa. "Mõtlesime, et kui on looduskeskus, siis on põhirõhk õues olemisel. Küpsetame lõkkel jõulusaia, vaatame nahkhiirekoopasse, tantsime-laulame, käime metsaretkel ja teeme muud põnevad," loetles Karin ja lisas, et sel aastal on jõulumaa pisut teistmoodi kui varasemalt.  

Unistab parematest õppetingimustest Soeras 

Soera talumuuseumis on Karini sõnul lõppemas suurem arendusprojekt, et muuseum hakkaks hea välja nägema. Viimasena alustati näiteks puisniidu rajamist. Karin märkis, et see on küll veel pooleli, aga näeb juba väga hea välja. Lisaks sai muinsuskaitseameti toel sügisel korda muuseumi kelder.  

Muuseumi endine söögimaja on kasutusel õppimise majana ja seda kutsutakse hellitavalt väikeseks loodusemajaks. See maja vajab Karini sõnul aga hädasti korrastamist: "Tore oleks, kui lapsed saaks seal ilusas ruumis õppida. Praegu kasutame õpperuumina loodushariduskeskuse ruume Palade koolis, aga suvel kolin kõigi oma mikroskoopide ja asjadega Soera kivimite ja õppe majja."  

Teine suur unistus on Karinil seotud Orjaku linnuvaatlustorniga, millega tööd alustati. Tema kurvastuseks leidus küll neid, kelles tekitas kahtlusi, miks Pühalepa osavald hoolitseb Orjaku linnutorni eest, aga Karin lähtub ühest Hiiumaast ja ühest loodusõppest. "See on ühtne Hiiumaa värk. Käina osavald on linnuvaatlustorni korda teinud ja maja on väga ilus. Loodan, et meie saame sinna sisu anda," rääkis Karin.  

Inimene teab, kui vastavalt käitub 

Karin soovib, et inimesed käiks loodushariduskeskuses ja tunneks huvi. Tema sõnul on üks asi teadmine, aga inimene teab alles siis, kui ta ka vastavalt käitub: "Kui me praegu vaatame, siis teadmised ei ole väikesed, aga käitumises on suured lüngad sees." Karini kõige suurem unistus on, et kõik see, mida loodushariduskeskuses õpetatakse, läheks kokku inimeste mõistmise ja käitumisega. 

Kannab Hiiumaa rohelist märki 

Palade loodushariduskeskus kannab sellest aastast ka Hiiumaa rohelist märki. Idee märki taotleda tekkis Karini sõnul sellest, et paljud soovitasid: "Kõik, mis me teeme, on ju loodusega seotud."  

Hiiumaa roheline märk omistatakse Hiiumaal toodetud ja/või hiiumaisest toorainest toodetud kvaliteetsele tootele või Hiiumaal pakutavale teenusele, mis on saadud jätkusuutliku majandamise tulemusena, väärtustab ning väärindab kohalikku loodus- või inimressurssi, traditsioonilisi oskusi ja kohalikku kultuuri.  

„Jätkusuutlik Hiiumaa" on artiklite sari, kus tutvustame UNESCO programmialal „Inimene ja biosfäär" toimetavaid Hiiumaa ettevõtteid, kes majandavad saare hoitud elukeskkonnas loodusega kooskõlas.