« Tagasi

Paope looduskaitseala kaitsekorra muutmise kavatsus

Keskkonnaamet on ette valmistanud Paope looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsuse, kus selgitatakse kaitse-eeskirja muutmise vajadust ning planeeritavaid muudatusi kaitsekorras.

Väljatöötamise kavatsusega saab tutvuda Keskkonnaameti Kärdla kontoris või artikli allosas toodud lingi kaudu.

Ootame parandusettepanekud või vastuväited Paope looduskaitseala kaitsekorra muutmise kohta kirjalikult Keskkonnaameti Kärdla kontori aadressil Kõrgessaare mnt 18, 92412 Kärdla, või info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 23.07.2018. Kaitsekorra muutmise kavatsust puudutav avalik arutelu toimub 30.07.2018 algusega kell 14.00 Kärdlas endise Hiiu maavalitsuse (Leigri väljak 5) saalis.

Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse väljatöötamise kavatsus 2018. aasta sügisel keskkonnaministrile kaitsekorra muutmise menetluse algatamiseks.

Lisainfo: Andres Miller, 5648 0567, andres.miller@keskkonnaamet.ee.

Paope looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsus 

Paope looduskaitseala mereosa. Foto: Ants Animägi