« Tagasi

Piirkonnapolitseiniku meeldetuletus aastalõpuks

Käes on jõulukuu ja aasta lõpp ei ole enam kaugel. Peagi on ilutulestike aeg, mis annab põhjust tuletada meelde mõned nõuded pürotehniliste toodete käitlemiseks.

Potentsiaalset ohtu silmas pidades jagatakse pürotehnilised tooted kategooriatesse, millest sõltub ka vanuseline piirang nende ostmiseks ja kasutamiseks.

I kategooria pürotehnilisi tooteid (tuld purskavad tordikaunistused, säraküünlad) võivad osta vähemalt 12-aastased isikud.

II kategooria pürotehnikat ehk nö väikest ilutulestikku, mis on mõeldud õues laskmiseks ja vajab enda ümber väikest ohutusala, võib osta vähemalt 18-aastane isik.

III kategooria pürotehnikat ehk suurt ja kõrgele lendavat ilutulestikku, mis nõuab enda ümber piiratud turvaala, võib osta vähemalt 21-aastane isik.

IV kategooria pürotehnikat ehk kõrge ohutasemega pürotehnikat võib kasutada üksnes pürotehnik.

Keelatud on paugutite müümine ja kasutamine isikutele, kes ei oma pürotehniku kutsetunnistust.

Pürotehnikat võib müüa vaid selleks luba omav ettevõte, kel lasub kohustus kontrollida ostja vanust vastavalt lubatavusele kategooriate osas. Pürotehnikat ei tohi osta inimestelt tänavalt, sotsiaalmeediast, turult, …!

Ilutulestiku laskmise puhul on mõistlik meelde tuletada, et korrakaitseseaduse alusel on avalikus kohas keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte.

Ka mujal kui avalikus kohas on keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte arvestades öörahu reegleid ajavahemikus 22–06, puhkepäevade-eelsel ööl 00–07-ni. Erandiks on loomulikult aastavahetus, vabariigi aastapäev ja jaanipäev, samuti ka kohaliku omavalitsuse ilutulestiku korraldamise loa olemasolu.

Ilutulestikku tuleb lasta nii, et see oleks meile endile ja teistele ohutu. Kindlasti ei tohi seda teha inimeste ja autode vahel. Aastavahetuseks varutud ilutulestikku saab Kärdlas ohutult lasta näiteks pärast suure ilutulestiku lõppu Pritsumaja parklast.

Jõulukuu on meie kodusaarele toonud ka mitmeid keelatud kauplemisega tegelevaid inimesi. Omamata omavalitsusest kauplemisluba, kasutades häirivaid kauplemisvõtteid ja müües originaalkauba asemel odavat võltstoodangut kordi kõrgema hinna eest – selline tegevus ei ole aktsepteeritav, mistõttu on politseipoolne soovitus vältida selliseid kontakte ja mitte sõlmida ostu-müügi tehinguid.

Kui sellise häiriva müügitehingu käigus satutakse teie koju, siis väljendage julgelt enda soovi, et müüjad eraterritooriumilt lahkuks ja helistada kindlasti 112. Kogukonna teavitamine müüjatest läbi sotsiaalmeedia on siiralt teretulnud, kuid esmajärjekorras siiski helistada 112!

Rahulikku ja turvalist jõuluootust ning kaunist aastavahetust soovides

Katre Nõmmerga 
piirkonnapolitseinik