« Tagasi

Põllu tänaval ajutine kergliiklustee

Kärdla osavald rajas ohutuks liiklemiseks Nuutri ja Põllu tänava ristmikust spordikeskuseni ajutise kergliiklustee ja ülekäigurajad. 

Ajutine kergliiklustee kulgeb Nuutri ja Põllu tänava ristmikust spordikeskuseni mööda paremat teeperve. Turvaliseks teeületuseks on tähistatud ülekäigurajad.   

Jätkub töö alalise kergliiklustee projekteerimiseks ja rajamiseks. 

Seoses uue spordikeskuse valmimisega on liiklus Põllu tänaval märksa tihedam ja ka jalakäijaid varasemast rohkem. Autojuhid, palun olge tähelepanelikud, et tagada enda ja kaasliiklejate ohutus. 

Ohutut liiklemist!