« Tagasi

Spordikeskuse arhitektuurivõistlus tulekul

Hiiumaa valla esimese eelarve kontekstis tutvustame uuesti tänavu alguse saavaid suurprojekte. Käivad ettevalmistustööd Hiiumaa spordikeskuse rajamiseks: paralleelselt koostame detailplaneeringut ja kuulutame koostöös Eesti arhitektide liiduga välja arhitektuurikonkursi.

Märtsis Kärdlas vallamajas toimunud Hiiumaa Spordikeskuse kavandamise avalikul koosviibimisel osales üle 30 huvilise.

Hiiumaa Spordikool andis ülevaate tänastest sportimisvõimalustest, taristust ja vajadustest.

Vallavalitsus tutvustas tööprotsessi nii detailplaneeringu kui kavandatava arhitektuurivõistluse osas – eesmärk on Kärdlasse Põllu tänava äärsele alale saada parim spordihoone ja seda ümbritseva väliruumi lahendus.

Koosviibimisel tutvustati paralleelselt Hiiumaa Arenduskeskuse poolt valminud spordikeskuse tasuvusanalüüsi tulevase keskuse prognoositud tulude ja kulude osas.

Põhjalikumalt tutvustati arhitektuurivõistluse lähteülesande põhimahte: mida ja mis mahus uues spordikeskuses vajatakse. Enne arutelu on toimunud Hiiumaa vallavolikogu komisjonide istungid, kus samuti koguti viimaseid sisendeid ja ettepanekuid spordihoone kavandatava sisu osas. Huvilistelt oodati arvamusi ja sisulisi ettepanekuid täna kavandamisel olevate funktsioonide osas.

Arhitektuurivõistlus on kavas Hiiumaa vallavalitsuse poolt välja kuulutada aprillis. Enne seda tehakse veel viimased täpsustused võistlusülesandes. Nii vajab veel arutamist, kas spordikeskusesse kavandatakse täiemahuline 60 m jooksurada ja kas ka noortekeskus hakkaks asuma spordihoones.

Arhitektuurivõistluse tulemusel saadud parim ideekavand selgub eeldatavasti juuniks 2018. Pärast seda täiendatakse menetluses olevat detailplaneeringut.

Spordikeskuse kavandamisel on peamine küsimus, kuidas leida võimalikult optimaalne lahendus, mis kataks põhivajadused ja oleks samas jõukohane. Koosviibimisel tõdeti, et vaatamata mõningatele erinevatele nägemustele on kaasaegset spordikeskust väga vaja.

Hiiumaa spordikeskuse vajalikkus on ära märgitud Hiiu valla arengukavas, Hiiu maakonna arengustrateegias, Hiiu valla ja Käina valla ühinemislepingus ning Sotsiaaldemokraatliku erakonna ja valimisliidu Ühine Hiiumaa koalitsioonilepingus.