« Tagasi

Toetame Hiiumaa kogukonnale olulisi tegevusi!

Hea hiidlane ja Hiiumaa sõber, hea ettevõtja!

 

Mitmel aastal on vald kutsunud Hiiumaa ettevõtjaid üles toetama aastavahetusel toimuvaid kogukonnakeskuste ilutulestikke, sel aastal on ilutulestikud plaanitud valla eelarvesse. Palusime tänavu kogukonnaaktivistidel panna kirja oma plaanid, et kutsuda üles toetama Hiiumaa kogukonnale oluliste tegevuste korraldamist ja objektide valmimist. Anna oma panus kogukonnaaktivistide plaanide õnnestumisse ja leia tegevused, mida soovid toetada:


Kärdla Kiriku Sihtasutus on kogumas annetusi, et viia lõpuni Kärdla kiriku restaureerimine. Eesmärkideks on ajaloolise hoone säilitamine, selle parem kasutus ja kasutajasõbralikumaks muutmine. Esimese etapina on lõpuni viidud avariiohtlikuks tunnistatud katuse restaureerimistööd koos katuselae soojustamisega. Samuti uuendati kiriku puidust kellatorni kandekonstruktsioone ja tehti ajalooline kivist viilutorn huvilistele vaadeldavamaks. Valmimisel on akende ja uste restaureerimise tööd, mis sisaldavad muuhulgas topeltakende paigaldamist, et kirik köetavaks muuta. Järgmiste töödena on kavas välja ehitada vee- ja kanalisatsiooni liitumine hoonesse kavandatud WC jaoks, juhtida pinnaseveed kiriku seintest eemale, asendada avariiohtlikud puitpõrandad soojustatud ja küttetorustikuga põranda vastu, rajada kaasaegsed elektri-, nõrkvoolu- ja küttesüsteemid ning siseviimistlus ja kantsli trepi restaureerimine. Edaspidi uuendatakse valgusteid, sisustuselemente, välisviimistlust jne ning rajatakse hoonesse WC. Projekti kogumaksumus on u 1 miljon eurot, millest puudu on veel 300 000 eurot.

Saada oma toetus Kärdla Kiriku SA, a/a EE772200221067568380 või EELK Kärdla Johannese kogudus, a/a EE602200001120247360


MTÜ-l Kärdla Nukuteater on pooleli KÜSKi arenguhüppe projekt, mille käigus töötatakse välja lisateenuseid nukuteatri tegevuse juurde. Projekti periood on 1. september 2018 kuni 31.oktoober 2019. Projekti investeeringud on juba tehtud: terrass maja taga, varikatus maja ees, kohvikuruumi laiendus maja sees. Praegu tegeletakse aga uute teenuste väljatöötamisega. Projekti kogusumma on 13 192 eurot. Omaosalus, mille tasumiseks nukuteater abi palub, on 3010 eurot.

Saada oma toetus MTÜ Kärdla Nukuteater, a/a EE882200221011739929


EELK Reigi Jeesuse Kogudus

Reigis alustati möödunud suvel ja jätkatakse tuleval suvel muinsuskaitsealuse pastoraadihoone korrastamise ja säilimise tagamisega eesmärgiks on pastoraat aastal 2020 taas avada külastajatele näituste ja üritustega. Ühtlasi korrastatakse ka endist pargiala, kus asub 115aastane punane pöök.

Antud tööde teostamiseks taotles kogudus vahendeid Hiidlaste koostöökogu LEADER-meetmest, taotlus ka rahuldati. Kogudus palub abi omaosaluse katmiseks summas 4644 eurot.

Saada oma toetus EELK Reigi Jeesuse Kogudus, a/a EE672200001120247331


MTÜ Hiiumaa Lastekaitse Ühingu projekti Puuhobu 2019 raames rajatakse maikuus Kärdla randa väikelaste puidust mänguväljak väikelaste liivakast, mida ümbritsevad puupakud ja erinevad puukujud, kaalukiik, puidust hobune, piknikulaud ja pink.

Mänguväljaku rajavad Hiiumaa puusaagijad. See saab olema valmistatud puidust, lastepärane ja loominguline. MTÜ soovib rajada Hiiumaa lastele sarnaseid mänguväljakuid ka edaspidi. Antud projekti omaosalus on 390 eurot.

Saada oma toetus MTÜ Hiiumaa Lastekaitse Ühing, a/a EE711010220085405018

 

EELK Käina Martini kogudus on algatanud annetuste kogumise metallpärgade restaureerimiseks. Kassari kabeli pööningul on säilinud umbes kolmkümmend metallpärga. Matustel tõi pere või organisatsioon, kuhu lahkunu oli kuulunud, hauale lisaks looduslikele pärgadele ka metallpärja. Hiljem riputati pärjad kabeli seintele. Kassari kogukonna poolt on tulnud algatus pärjad restaureerida. Ühe pärja restaureerimise hinnaks on vastava ala asjatundjad pakkunud 11002000 eurot olenevalt pärja suurusest ja tööde mahust.  

Saada oma toetus EELK Käina Martini kogudus, a/a EE632200001120172422, selgitus: metallpärjad.


Hiiumaa Mudeliklubi kutsub üles toetama klubi noortevõistkonda, kes 2019. a augustis plaanib sõita Rumeeniasse Euroopa meistrivõistlustele. Siiani on mudeliklubi toonud meeskondlikult nii Euroopa kui ka maailmameistritiitli ja tahab järgmisel aastal minna oma tiitlit kaitsma. Kuna sõit on pikk ja kulukas ning võitlus kestab nädala, soovib mudeliklubi abi üheksaliikmelise meeskonna võistluskulude katmiseks. Tuleva aasta võistluskulude eelarve on 6000 eurot.

Saada oma toetus MTÜ Hiiumaa Mudeliklubi, a/a EE042200221045334772


Kassari Haridusselts soovib arendada kogukonnaliikmetele vajalikke ühis- ja huvitegevusi. Selleks oleks vaja:

- Kassari Haridusseltsi aktiivselt kooskäival käsitööringil paremini valgustatud töökeskkonda ja overlok õmblusmasinat.

- Võimlemisvahendeid võimlemise ja joogatundide huvitavamaks ning mugavamaks läbiviimiseks.

- Vabade kunstide klubile vahendeid ja paremaid võimalusi loomiseks ning tegevuste laiendamiseks.

Seni on kõik asjaosalised tegevusi läbi viinud oma vahenditega, aga selts unistab, et vajalikud vahendid oleksid kogukonnale kohapeal olemas.

Kassari Haridusselts esitas projekti ka KOP programmi vahendite soetamiseks summas 2115,85 eurot, kuid rahastust ei saanud.

Saada oma toetus MTÜ Kassari Haridusselts, a/a EE212200001120242242


Hiiumaa Orienteerujate Klubi otsib toetajaid Hüti orienteerumiskaardi väljaandmisele. Kaart on vajalik orienteerumisspordi edasiarendamiseks maakonnas. Klubi saaks täiesti uuel maastikul korraldada populaarset tervisespordisarja orienteerumisneljapäevakud, kus 2018. aastal osales 22 osavõistlusel iga kord keskmiselt 71 spordisõpra. Kaardi jaoks vajaminev summa 1000 eurot.

Saada oma toetus MTÜ Hiiumaa Orienteerujate Klubi, a/a EE2200001120048611 Swedbank.


Hiiumaa Muinsuskaitse Selts kogub annetusi Pühalepa kiriku esisele alale Vabadussõja monumendi „Ohverdus" rajamiseks.

Saada oma toetus Hiiumaa Muinsuskaitse Selts, a/a EE192200221070676528, selgitus: Vabadussõja monument


Luidja Tsirkusetalu on taastamas vankrikuuri, mis saab koduks meie tsirkuse- ja töövahenditele, pakub ruumi, et töötubasid läbi viia ning halva ilma korral ulualust talu artistidele ja külalistele. Juba on taastatud vankrikuuri alusmüür ning sellele peale ehitatud vahvärkkonstruktsioon. Oma korda ootavad katus, seinad ja viimistlus. Tsirkusetalu pakub võimalust liituda „100 klubiga" – kui 100 inimest toetab igaüks tsirkusemaja valmimist 100 euroga, saame eelarve kokku ja tsirkusemaja kasutama hakata juba järgmisel aastal. Iga 100-klubi liige saab nimelise voodrialaua tsirkusemaja seinale. Toetada võib muidugi ka klubisse astumata.
Saada oma toetus Eesti Tantsu- ja Tsirkuseteraapia Liit, a/a EE797700771003165598