« Tagasi

Vald kohtus ettevõtjate liiduga

Reedel kohtusid Hiiumaa vallavalitsuse ja arenduskeskuse esindajad Hiiumaa ettevõtjate liidu juhatusega, et arutada ühiseid tegevusi Hiiumaa ettevõtluskeskkonna arendamisel. Ettevõtjad rääkisid, millised on nende ootused vallale ja arenduskeskusele. Räägiti ettevõtluskeskkonda enim puudutavatest küsimustest nagu ühistransport, juurdepääsuteed, elektrivarustus ja üürielamud.

Lepiti kokku, et vald ja arenduskeskus kutsuvad ettevõtjaid ka edaspidi ühistele infovahetustele kord kvartalis, mis seni on toimunud hommikukohvi formaadis. Et kaardistada veelgi laiemalt ettevõtjate vajadusi ning kaasa aidata ettevõtjate võrgustumisele, hakkavad vallavalitsus ja arenduskeskus külastama Hiiumaa ettevõtjaid iganädalaselt.