« Tagasi

Vald palkab IT-spetsialisti

Hiiumaa vallavalitsus võtab teenistusse IT-spetsialisti, kelle peamised ülesanded on:

 • tagada infosüsteemide (sh telefoniside jm andmeside) ja infotöötlusvahendite toimimine vallavalitsuses, osavallavalitsustes ja hallatavates asutustes;
 • hallata ja arendada valla veebilehte;
 • ennetada võimalikke tekkida võivaid probleeme, teha ettepanekuid andmeside ja infotehnoloogilisi lahenduste soodsamaks, kaasaegsemaks muutmiseks ja/või turvanõuete kehtestamiseks;
 • pakkuda kasutajatuge vallavalitsuses ja hallatavates asutustes;

IT-spetsialisti tööpiirkond on Hiiumaa vald.

Nõudmised kandidaadile:

 • vähemalt keskharidus ja sellele lisanduvat eri-, kutse-, või ametialane ettevalmistus;
 • valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus;
 • kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus tööülesannete täitmiseks;
 • valmisolek uute infotehnoloogiliste lahenduste (riistvara, rakendused, andmebaasid, veebiteenused, IT-haldus) alaseks enesetäiendamiseks.

Pakume:

 • mitmekesist ja vaheldusrikast tööd
 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi
 • tegusat ja sõbralikku kollektiivi
 • kaasaegset töökeskkonda
 • võimalust tegeleda kaasaegse IT-tehnikaga ja suure arvutipargiga
 • erinevaid IT-alaseid kogemusi
Motiveeritud sooviavaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Hiiumaa vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna valitsus@hiiumaa.ee hiljemalt 20. veebruaril.

Lisainfo: mart.saar@hiiumaa.ee