« Tagasi

Vallajuhid pidasid ministriga konstruktiivse kohtumise

Täna pärastlõunal kohtusid Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik, vallavanem Reili Rand ja Hiiumaa ettevõtjate liidu juht Tanel Malk majandus- ja taristuminister Kadri Simsoniga, kes külastas Hiiumaad transpordiühenduste küsimuses.

Kohtumisel arutati, kuidas tagada parvlaevaühenduse jätkumine Rukki kanali süvendustööde ajal. Kui luba süvendustöödeks on 1. augustist 15. oktoobrini, siis Hiiumaa valla seisukoht oli, et süvendustöödega ei tohiks kindlasti alustada enne 15. augustit. Kohtumisel osalenud Hiiumaa ettevõtjate liidu juht Tanel Malk edastas ettevõtjate seisukoha, et süvendustööde plaanimisel peaks arvestama, et tööd ei toimuks tipptundidel hommikul ja õhtul. Lepiti kokku, et teemat arutatakse edasi erialaspetsialistide tasemel, et panna mai lõpus välja kuulutatavasse süvendustööde hankesse kõiki rahuldavad tingimused. Hiiumaa vallavanem Reili Rand lisas, et tööde plaanimisel on oluline jälgida ka seda, et Kärdla lennuvälja rajatööd ja Rukki kanali süvendamise tööd ajaliselt ei kattuks.

Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik rääkis, et riigil tuleb tagada valmisolek eriolukordadeks ja sellele aitab kaasa, kui nii Heltermaale kui Rohukülla rajatakse teise laeva vastu võtmiseks sobivad kaldarambid.

Arutati aastaringse kolmetunnise põhigraafiku võimalikkuse üle. Minister Simsoni seisukoht oli, et Hiiumaa peaks seadma prioriteedid, kas olulisem on kolmetunnine praamide põhigraafik või lisaraha lennuühendusse, nagu riigieelarve strateegias praegu plaanitud. Lepiti kokku, et ministeerium palub maanteeametil esitada statistika, mille pealt vaadatakse ühiselt üle, kuidas veomahtusid mõistlikumalt ümber teha. Viidik sõnastas uuesti hiidlaste ootuse, et reise põhigraafikusse juurde ei tohi võtta suvise tihedama graafiku arvelt.

Rand sõnastas hiidlaste ootuse, et lennuühenduse kvaliteet paraneks veel tänavu ja tagatud oleks stabiilne ühendus. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna juhataja Taivo Linnamägi kinnitas, et tänase vedaja lennukil on vajalik tehnika ja valmisolek, et alustada GNSS-süsteemi kasutuselevõttu koheselt, kui rajatööd on tehtud.