« Tagasi

Vallavalitsuse 29. septembri istungilt

1. Pakkumuse edukaks tunnistamine 

Tunnistati riigihankes „Kärdla linna tänavate ja teede talihooldus 2021-2022" edukaks ASi Tariston majanduslikult soodsaim pakkumus maksumusega 83 620 eurot (lisandub käibemaks). 

2. Riigihanke korraldamine 
Otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihange elektrienergia ostmiseks aastatel 2022–2024.  

3. Avaliku ürituse loa andmine 
Anti avaliku ürituse luba: 

 • mittetulundusühingule AeroBike Cycling Agency COOP Hiiumaa Spordinädalavahetuse korraldamiseks Emmaste külas 9. oktoobril 2021 kell 17–21.30. 

 • spordiklubile DAGÖ DG Hiiumaa lahtiste meistrivõistluste discgolfis 2021 korraldamiseks Paluküla terviserajal 2. oktoobril 2021 kell 8–21.  

4. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamata jätmine 
Otsustati jätta korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamata üks kinnistu. 

Esitatud taotlusest on kirjas, et kinnistut ei kasutata elukohana, küll aga külastatakse suveperioodil. Hooajaliselt kasutatava kinnistu puhul on võimalik korraldada jäätmevedu: 

 • ühismahuti kasutamisega – osavallavalitsusele esitatakse avaldus, et jäätmemahutit kasutatakse kellegagi ühiselt või mahutit kasutatakse ühiselt oma Hiiumaal asuvate kinnistutega; 

 • ettemakstud jäätmekotiga – ASilt Eesti Keskkonnateenused saab osta 150-liitrise koti, mis viiakse ära kokkulepitud graafiku alusel;  

 • muutes Keskkonnateenustega sõlmitud lepingu väljaveo graafikut vastavalt jäätmete tekkimise perioodile, nt suveperioodil.  

5. Arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta ja sihtotstarbe määramine 
Nõustuti Kärdla Metsa tn 12 (pindala 3183 m2, elamumaa) riigi omandisse jätmisega riigi maareservina ja määrati katastriüksuse sihtotstarbeks sihtotstarbeta maa. 

6. Mere kinnisasjale Hiiumaa valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine  
Seati avaliku kasutamise ja tee hooldamise eesmärgil Hiiumaa valla kasuks isiklik kasutusõigus Kalana küla Mere kinnisasjal kulgevale Kalana-Metsavahi teele – pindala 1998 m², pikkus 333 m, laius 6 m. 

7. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine 
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastati üks kinnistu. 

8. Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine 
Kinnitati neli hajaasustuse programmi projekti aruannet, üks saadeti teisele lugemisele. 

9. Projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu kohustuse puudumisel 
Anti projekteerimistingimused Taguküla Ungri maaüksusele elamu ja abihoonete püstitamiseks. 

10. Hiiumaa Sport teenuste hindade kehtestamine  

Kehtestati alates 1. oktoobrist 2021 asutuse Hiiumaa Sport teenuste hinnad: 

Kärdla staadioni kasutamine 

 • Kasutajad tartaanil grupis (alates 10 inimest) – 2 eurot/tund 

 • Jalgpalliväljakul (terve väljak) regulaarne treening grupis (alates 10 inimest) – 15 eurot/tund 

 • Jalgpalliväljakul (pool väljakut) regulaarne treening grupis (alates 10 inimest) – 8 eurot/tund 

 • Jalgpallimängu, -turniiri või muu ürituse korraldamine – 25 eurot/tund 

 • Kergejõustikuala kasutamine koos inventariga (ette broneerides) – 25 eurot/tund 

 • Suurüritused staadionil – kokkuleppel 

 • Individuaalsed kasutajad treeningutest ja üritustest vabal ajal – tasuta 

Hiiumaa spordikeskuse jõusaal 

 • Ühe korra pääse kuni kahetunniseks kasutamiseks: 

 • soodusajal enne kella 16 – 4 eurot 

 • soodusajal enne kella 16 õpilasele, pensionärile – 2 eurot 

 • pärast kella 16 – 6 eurot 

 • pärast kella 16 õpilasele, pensionärile – 3 eurot 

 • 10 korra pääse, kehtib 2 kuud – 40 eurot 

 • 10 korra pääse õpilasele, pensionärile, kehtib 2 kuud – 25 eurot 

 • 30 päeva kaart – 45 eurot 

 • 30 päeva kaart – 45 eurot 

 • 30 päeva kaart õpilasele, pensionärile – 25 eurot 

 • 3 kuu kaart – 90 eurot 

 • 3 kuu kaart õpilasele, pensionärile – 45 eurot 

 • 6 kuu kaart – 150 eurot 

 • 6 kuu kaart õpilasele, pensionärile – 75 eurot 

 • 12 kuu kaart – 250 eurot 

 • 12 kuu kaart õpilasele, pensionärile – 125 eurot 

Hiiumaa spordikeskuse rühmatreeningute saalid 

 • Rühmatreeningute saal – 15 eurot/tund 

 • Individuaalne kasutamine treeningutest vabal ajal – 4 eurot/tund 

Lauatennis, pallisaalis või rühmatreeningute saalis, reketid ja pallid hinna sees: 

 • Täiskasvanud – 4 eurot/tund 

 • Õpilased, pensionärid – 2 eurot/tund 

Pallisaal 

 • Võistlusväljaku kogu saali rent mängu, turniiri või muu ürituse korraldamiseks – 40 eurot/tund 

 • Võistlusväljaku rent treeninguks – 30 eurot/tund 

 • Treeningväljaku rent, pool saali – 15 eurot/tund 

 • Treeningväljaku rent, veerand saali – 10 eurot/tund 

Kergejõustikuala 

 • Individuaalne kasutamine – 2 eurot/tund 

 • Kogu ala kasutamine ette broneerides, grupis 10 inimest – 20 eurot/tund 

Tennisehall, hind väljaku kohta: 

 • Tennis, madal aeg (low) E–R kl 8–11 – 10 eurot/tund  

 • Tennis, keskmine aeg (mid) E–R kl 11–15 – 15 eurot/tund 

 • Tennis, peamine aeg (prime) E–R kl 18–22 – 20 eurot/tund  

 • Tennis, keskmine aeg (mid) L–P kl 9–20 – 15 eurot/tund 

Tennisehallis võistluse, turniiri või muu ürituse korraldamine – 25 eurot/tund 

Sulgpall – väljakukate lahti rullitav, ette broneerides  

 • 1 mänguväljak – 10 eurot/tund  

 • 3 mänguväljakut – 25 eurot/tund 

Väljakukatte rent 1 rull, ette broneerides – 75 eurot/päev 

Ruumide rent  

 • Seminariruum koos esitlustehnikaga 75 m2 – 15 eurot/tund 

 • Lauamänguderuum koos esitlustehinkaga 68 m2 – 15 eurot/tund 

 • Heliruumi rent koos helitehnikaga – 20 eurot/tund 

Hostel  

 • Voodikoht 4-kohalises toas – laagrid, spordiüritused, võistlused – 20 eurot/öö 

Hiiumaa Spordikeskuse jalgpalli kunstmuruväljak  

 • Jalgpalli regulaarne treening, terve väljak, grupis alates 10 inimest – 25 eurot/tund 

 • Jalgpalli regulaarne treening, pool väljakut, grupis alates 10 inimest – 15 eurot/tund 

 • Väljaku valgustus – 4 eurot/tund 

 • Mängu, turniiri või muu ürituse korraldamine – 20 eurot/tund 

Hiiumaa Spordikeskuse väliväljakud 

 • Skatepark, korvpalli väljakud ürituste korraldamiseks – laagrid, võistlused – 10 eurot/tund 

 • Skatepark, korvpall ja võimlemisväljak harrastajatele tasuta. Välja arvatud, kui toimuvad koolitunnid, treeningud või üritused 

Rannavolleväljakute kasutamine 

 • Treeningutest vabal ajal tasuta 

Mängude maja 

 • Mängude maja saal – 10 eurot/tund 

 • Mängude maja saal individuaalselt täiskasvanutele, treeningutest vabal ajal – 4 eurot/kord 

 • Mängude maja saal individuaalselt õpilastele, treeningutest vabal ajal – 2 eurot/kord 

Mängude maja jõusaal 

 • Ühe korra pääse täiskasvanutele – 4 eurot/kord 

 • Ühe korra pääse õpilastele – 2 eurot/kord 

 • Kuukaart täiskasvanutele – 25 eurot 

 • Kuukaart õpilastele – 15 eurot 

 • 10 korra kaart täiskasvanutele, kehtib 2 kuud – 25 eurot 

 • 10 korra kaart õpilastele, kehtib 2 kuud – 15  eurot 

 • Duši kasutamine – 2 eurot/kord 

Leigri väljaku võimla  

 • Leigri väljaku võimla saal – 10 eurot/tund 

Mängude maja kunstmuruväljaku kasutamine 

 • Treeningutest vabal ajal tasuta 

Puuetega inimestele kehtib tõendi alusel soodustus 50% teenuse täishinnast. 

Hiiumaa Spordi juhatajal on õigus rakendada kokkuleppehinda või vara tasuta kasutamist vastavalt Hiiumaa valla vara valitsemise korrale. 

Mängude maja ja Leigri väljaku võimla osas kehtivad hinnad kuni 1. novembrini 2021. 

11. Käina Spordikeskuse hinnakirja kinnitamine 

Kehtestati alates 1. jaanuarist 2022 Käina spordikeskuse teenuste hinnad: 

Täiskasvanu pilet  

 • 2 tunni pilet soodusajal 5 eurot, normaalajal 6 eurot 

 • jõusaali 1,5 tunni pilet – 3,50 

 • 10 x 2 tundi – 35 eurot 

 • nimeline kuukaart – 30 eurot 

 • poole tunni pilet – 3 eurot   

Õpilase, kuni 26aastase, pensionäri, puuetega inimese pilet  

 • 2 tunni pilet soodusajal 3,50, normaalajal 5 eurot 

 • jõusaal 1,5h pilet soodusajal 2 eurot, normaalajal 3 eurot 

 • 10 x 2 tundi – 22 eurot 

 • nimeline kuukaart – 18 eurot 

 • Poole tunni pilet – 3 eurot 

Eelkooliealise pilet (4-7 a, ei käi koolis)  

 • 2 tunni pilet – 2 eurot 

 • 10 x 2 tundi – 13 eurot 

 • nimeline kuukaart – 10 eurot 

Kuldkaart, nimeline aastapääse – 250 eurot 

Solaariumi kasutamine  

 • 1 minut solaariumis – 50 senti 

Infrapunasauna kasutamine  

 • 1 inimene – 5 eurot 

 • 2 inimest – 9 eurot 

 • 10 korda üks inimene – 35 eurot 

Tunnisauna kasutamise hinnad  

 • Üks tund – 20 eurot 

 • 1,5 tundi – 25 eurot 

 • teine ja iga järgnev tund – 10 eurot 

Tunnisauna etteteatamise aeg on 1,5 tundi 

Laenutuse hinnad  

 • Ujumisprillide laenutus – 1 euro 

 • Ujumistrikoo, ujumispükste, saunalina, lestade või beebirõnga laenutus 2 eurot 

Lauatennise kasutuse hind  

 • Lauatennise laud 1 tund, ilma pesemisvõimaluseta – 3 eurot 

Ruumide üür  

 • Jõusaal 1,5 tundi, pesemisvõimalusega – 45 eurot 

 • Aeroobikasaal 1,5 tundi, pesemisvõimaluseta – 15 eurot 

 • Aeroobikasaal 1,5 tundi, pesemisvõimalusega, ilma sauna ja basseini kasutuseta – 20 eurot 

 • Ujula 1,5 tundi – basseinid, riietusruumid, saunad –  soodusajal 105 eurot, normaalajal 130 eurot 

 • Kogu maja rent 1,5 tundi – ujula koos saunadega, jõusaal, aeroobikasaal – 200 eurot 

Käina spordikeskuse väliväljakud  

 • tenniseväljak ja rannavolleväljakud – tasuta 

Käina spordikeskuse reklaampinnad  

 • Spordikeskuse siseruumides või väliväljakutel 1 m2 – 50 eurot/aastas 

Soodusaeg kehtib E–R kuni kl 15.59 ja normaalaeg E–R kl 16–21 ja L–P kl 12–21.  

Kahe tunni pilet kehtib ujula, jõusaali, aeroobikasaali ja lauatennise kasutamiseks.  

1,5 tunni pilet on pesemisvõimaluseta ning kehtib jõusaali ja aeroobikasaali kasutajatele. 

Poole tunni pilet on duši ja sauna kasutamiseks.  

Kümne korra pilet kehtib 9 kuud alates ostmiskuupäevast.  

Nimeline kuukaart kehtib 1 kuu ostmiskuupäevast.  

Kuldkaart kehtib aasta ostmiskuupäevast.  

Käina spordikeskuse juhatajal on õigus rakendada kokkuleppehinda või vara tasuta kasutamist vastavalt Hiiumaa valla vara valitsemise korrale.   

12. Kärdla põhikooli projekteerimiseks täiendava lepingu sõlmimine  
Sõlmitakse OÜga Arhitekt Must lepingu lisa Kärdla põhikooli täiendavaks projekteerimiseks ehitusmahtude vähendamiseks maksumusega 12 000 eurot, lisandub käibemaks.  

13. Villalao projekteerimiseks lepingu sõlmimine  
Sõlmitakse leping OÜga Projektibüroo Villalao rekonstrueerimisprojekti koostamiseks summas 15 870 eurot, lisandub käibemaks.  

14. Vallavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine  
Otsustati anda Hiiumaa vallale kuuluv Vabrikuväljak 4 kinnistu (pindala 2456 m2, ühiskondlike ehitiste maa) otsustuskorras tasuta kasutusse MTÜ-le Säästva Renoveerimise Infokeskuse Saarte Ühendus viieks aastaks lepingu sõlmimisest. Hoone hooldamiseks, parendamiseks ja renoveerimiseks tehtavad kulud kannab hoone kasutusele võtja.