« Tagasi

Veel mõned vabad kohad Uue Peedu sotsiaaltuusikutega noortelaagrisse!

Sel suvel korraldab Hiiumaa vald 7–15aastaste laste osalemise Uue-Peedu noortelaagri 26. juunist 1. juulini toimuvas laagrivahetuses. Laagris osalemine sotsiaaltuusikuga on mõeldud vähekindlustatud peredele.  Laagri maksumus 90 eurot. Hiiumaalt on oodatud 24 last.  

Laagrisse ja tagasi Hiiumaale toob lapsed täiskasvanud saatjaga buss. Laagris on lapsed kohapealsete juhendajatega.  

Lisainfo saamiseks ja laagris osalemiseks palume pöörduda sotsiaaltööspetsialisti Kairi Priit poole tel 5886 6308, kairi.priit@hiiumaa.ee või lastekaitsespetsialisti Mari-Liis Leivalti poole tel 5308 1343, mari-liis.leivalt@hiiumaa.ee.  

Registreeri hiljemalt 17. juuniks.